Aktie med udsving

Aktien

United International Enterprises Ltd. (UIE) blev stiftet af en række aktionærer i 1982, da United Plantations Berhad blev overtaget af lokale interesser, og strategien har fra begyndelsen været at investere i virksomheder beskæftiget inden for produktion og forædling af vegetabilske olier med særligt fokus på palmeolier. Efter at man i 2012 har realiseret en væsentlig del af koncernens indirekte kapitalinteresse i AarhusKarlshamn AB (AAK), er den altovervejende eksponering nu mod delejerskabet i United Plantations Berhad, men der er nu et større kapitalberedskab, som kan anvendes til investeringer inden for koncernens kompetenceområder...

Læs også