Pessimisme i byggeriet trods vækstplan

Dansk økonomi er under pres, og forventningerne til byggeriet er lave, viser konjunkturtal.

Byggebranchen har ikke fået fornyet optimisme på trods af vækstplan.  Foto: Carsten Andreasen

Der er en opfattelse af krise i byggebranchen, og det kan aflæses i lave forventninger til byggeriet. Dermed har den nye vækstplan ikke formået at give branchen fornyet optimisme.

"Det synes ikke at være gået over hovedet på virksomhederne, at der i virkeligheden er meget lidt vækst i Vækstplan DK her på kort sigt. I hvert fald kan vi konstatere, at Vækstplan DK ikke har formået at fjerne mismodet over gældskrisen i Europa," siger Tore Stramer, seniorøkonom i Nykredit Markets i en kommentar.

Byggeriets konjunkturbarometer lå på -24 i april, hvilket er et fald fra -21.

Overdrivelse

Steen Bocian, cheføkonom i Danske Bank, mener, at de lave forventninger i byggeriet overdriver omfanget af krisen i sektoren. F.eks. peger han på, at beskæftigelsen i et historisk perspektiv ikke er voldsomt lav.

"Opfattelsen af krise i byggeriet har dog fået politikerne til at reagere, og Vækstplan DK fokuserer således i vid udstrækning på byggeriet gennem både højere offentlige investering, fremrykkede investeringer i almene boliger og ikke mindst boligjobordningen. Det er ikke oplagt, at den voldsomme fokus på byggeriet er med til at styrke det langsigtede vækstpotentiale i dansk økonomi, men det vil givetvis kunne løfte byggeriets konjunkturbarometer over de kommende måneder i takt med, at byggevirksomhederne for alvor mærker effekterne af tiltagene," siger Steen Boican i en kommentar.

Han mener dog ikke, at der er grund til at forvente, at byggeriets optimisme kommer tilbage på de niveauer, man så før finanskrisen satte ind. Dengang var byggeriet overophedet, blandt andet som følge af boligboblen.

Manglende efterspørgsel og dårligt vejr plager

Virksomheder oplyser, at især manglende efterspørgsel samt dårligt vejr har været årsag til produktionsbegrænsning.

Også servicesektoren ser dyster på fremtiden. Og det mener Danske Bank er langt mere bekymrende, da denne sektor spiller en større rolle i dansk økonomi end byggeriet gør. Samtidig får servicesektoren kun i begrænset omfang støtte via vækstplanen.

"Samlet set tegner dagens tal et billede af, at dansk økonomi fortsat er under et voldsomt pres," siger Steen Bocian, cheføkonom i Danske Bank. Han frygter, at økonomien kun vi have en meget lav vækst i år, og at ledigheden vil stige. 

Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank, mener, at Folketingets nye vækstpakke falder på et tørt sted, konjunkturtallene taget i betragtning. Men han mener, det vil være naivt at tro, at vækstpakken får krisen til at forsvinde. Han minder om, at hovedparten af de 150.000 job, man vil skabe, skal findes ved en "normalisering" af konjunkturerne. Og den er endnu ikke i sigte, siger han.

Læs også