Erhvervstilliden er den laveste i fire år

Erhvervstilliden dykker, og dansk økonomi er under pres.

Jens Nærvig Pedersen, økonom i Danske Bank, ved ikke, om vækstplanen kan være i stand til at vende byggepessimismen.  Foto: Carsten Andreasen

I april faldt erhvervstilliden til det laveste niveau siden 2009. Det skyldes, at der har været fald i tilliden til både industri- bygge- og servicetilliden. Det viser konjunkturbarometrene, som Danmarks Statistik har offentliggjort til morgen.

Jens Nærvig Pedersen, økonom i Danske Bank, mener, at det skyldes, at industrien nu mærker den seneste tids økonomiske afmatning i euroområdet, som er Danmarks vigtigste eksportmarked. Den svage erhvervstillid tegner et billede af, at dansk økonomi er under voldsomt pres, og at der ikke er tegn på et vendepunkt foreløbigt, mener Jens Nærvig Pedersen.

Samlet faldt erhvervstilliden fra -6 i marts til -9 i april. Konjunkturbarometret for industrien viste et stort fald fra 4 til -4, byggeriet faldt fra -21 til -24 og serviceerhvervenes konjunkturbarometer faldt fra -7 til -9.

Eksporten har det skidt

Dykket skal bl.a. forklares med, at industrien er afhængig af efterspørgsel på eksportmarkederne, hvor det ikke ser godt ud i øjeblikket. At euroområdet bevæger sig på kanten af recession, påvirker danske eksportmuligheder, forklarer Jens Nærvig Pedersen.

"I det lys er det derfor ikke overraskende, at vi nu ser et fald i industritilliden. Omvendt kan man faktisk sige, at det er bemærkelsesværdigt, at den har holdt sig i positivt terræn indtil nu," siger Jens Nærvig Pedersen.

Når byggetilliden samtidig falder til det laveste niveau siden begyndelsen af 2011, er økonomen usikker på, om initiativerne i vækstplanen målrettet mod byggeriet vil hjælpe på byggepessimismen.

Presset økonomi

Samlet set tegner den svage erhvervstillid et billede af, at dansk økonomi er under voldsomt pres, siger Jens Nærvig Pedersen i en analyse.

Sammenholder man konjunkturbarometret med de seneste tal for forbrugertilliden, lader det til, at tendensen med vækst omkring nulpunktet ser ud til at fortsætte, mener Jens Nærvig Pedersen.

Derfor er hans konklusion, at dansk økonomi kun vil opleve en beskeden fremgang i år, og at eksporten ikke vil opleve vækst.

"Hvis dansk økonomi skal vokse i år, skal væksten komme fra fremgang i den indenlandske efterspørgsel udløst af for eksempel øget forbrug hjulpet på vej af reallønsfremgangen og øgede investeringer, blandt andet hjulpet på vej af initiativerne i vækstpakken," siger Jens Nærvig Pedersen i analysen.

Læs også