Vækstplanen kan gøre din bilforsikring billigere

En del af vækstplanen kan betyde, at bilforsikringerne bliver billigere.

Foto: Carsten Ingemann

I vækstplanen bliver den såkaldte skrotlov ændret, så grænsen for, hvornår en bil bliver erklæret totalskadet nu hæves.

Det betyder, at det fremover højst må koste 75 procent af bilens værdi at reparere den, før den bliver sendt til skrot. I dag er grænsen 65 procent.

Når grænseværdien, for hvornår en bil skrottes, nu bliver forhøjet, betyder det, at færre bilister skal have fuld erstatning. Det betyder færre omkostninger for forsikringsselskaber, da det er billigere at reparere.

- Det er op til det enkelte forsikringsselskab at beslutte, om bilforsikringen nu skal blive billigere. Men det får kun en marginal betydning i det store billede, hvor forsikringsbranchen bruger mere end fem milliarder kroner årligt på reperationer af biler, siger Hans Reyman-Carlsen, underdirektør for skadeforsikring i Forsikring og Pension, til dr.dk.

V var imod

Skrotloven blev ændret så sent som i 2010. Det var VK-regeringen, der på finansloven for 2011 satte grænsen for, hvornår en bil er totalskadet, ned fra 65 procent til 75 procent.

Allerede inden reglen blev indført, var der højlydt kritik af, at det ville koste hundredvis af arbejdspladser blandt mekanikere, der ville få færre biler ind på værkstedet.

Her sagde daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V):

- I længden kan vi ikke leve af at klippe hinandens hår, ligesom vi i længden heller ikke kan leve af at reparere hinandens biler.

Ny stil

Nu lægger Venstre stemmer til at ændre reglen tilbage igen.

- Man kan koge det ned til at sige, at der har været rejst en del berettiget kritik af, at arbejdspladser er forsvundet, fordi en række skadede biler ikke bliver repareret, selv om de godt kunne. Og hvis man kan genskabe de arbejdspladser ved at rulle reglen tilbage, så skulle man være et skarn, hvis man ikke rettede ind efter virkeligheden, siger Torsten Schack Pedersen, skatteordfører for Venstre.

Håndværksrådet, der organiserer autoværkstederne, har vurderet, at ændringen af skrotloven vil give mere end 500 arbejdspladser tilbage til mekanikerne.

Læs også