Boligejere i byerne bliver vindere

Indbyggertallet vil ændre sig væsentligt, og det vil påvirke boligpriserne.

Indbyggertallet i fremtiden vil få store konsekvenser for boligmarkedet, mener lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit.  Arkivfoto: Kim Agersten/Polfoto

Der er stor forskel på, hvordan indbyggertallet vil udvikle sig i de enkelte kommuner frem til 2040. Det viser en netop offentliggjort befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik.

Og når nogle kommuner får flere indbyggere og andre får færre, så vil det have betydning for boligprisudviklingen de kommende år. Det mener Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit.

Stor vækst i større byer

Allerede de kommende syv år, vil indbyggertallet ændre sig markant. I kommuner som København, Vallensbæk, Århus, Frederiksberg og Horsens vil antallet af borgere forventeligt være vokset med mellem 7 og 14 pct. i 2020 i forhold til i dag, mens indbyggerantallet i kommuner som Læsø, Lolland, Bornholm, Lemvig, Morsø, Langeland og Struer forventeligt vil falde med mellem 5 og 11 pct.

"I vinderkommunerne har boligejerne udsigt til, at antallet af interesserede boligkøbere øges. Det vil alt andet lige forbedre sælgernes forhandlingsstyrke og betyde flere salg, som igen vil være med til at presse boligpriserne op," siger Lise Nytoft Bergmann.

Hun tilføjer, at det særligt gælderi kommuner, hvor ny byggejord er en mangelvare, og hvor en stor del af tilflytterne derfor skal proppes ind i den eksisterende boligmasse.

Boligpriserne kan falde endnu mere

Derimod kan situationen være den stik modsatte i de kommuner, hvor befolkningstallet falder markant. Her kan boligpriserne gå hen og falde mere, end de allerede har gjort. På Lolland er  boligpriserne f.eks. allerede faldet med 52 pct. siden toppen i 2008.

Hvis man kigger frem til 2040, så bliver billedet endnu mere udtalt.  Her vil indbyggertallet i København være forøget med 35 pct., i Vallensbæk med 30 pct., og i Aarhus med 24 pct.. Samtidig vil indbyggertallet være faldet med 25 pct. på Læsø, 23 pct. på Lolland og 17 pct. på Bornholm.


"Inden de vindende boligejere fristes til at strække armene helt op over hovedet eller de øvrige boligejere fristes til at lade dem falde tungt ned langs siden, bør de dog huske på, at der kun er tale om en fremskrivning – ikke en ekstakt opskrift på fremtiden," siger Lise Nytoft Bergmann og understreger, at tingene kan udvikle sig anderledes end forventet.

I øjeblikket iværksættes tiltag for at bremse affolkningen fra landets yderområder. F.eks. kan nedrivningspuljen være med til at mindske udbuddet af boliger i yderområderne, så hånden holdes under prisen på andre boliger i områderne. Samtidig kan reglerne om, at man kan benytte helårsboliger som fritidsboliger også hjælpe boligejerne i provinsen.

Læs også