Har du også skiftet pensionsform?

Danskernes pensionsvaner har ændret sig. Ratepensionen får baghjul.

For første gang siden 2004 er danskernes indbetalinger til livrenter højere end indbetalingerne til ratepensioner. Foto: Jan Dagø

Først kom et loft på 100.000 kr. Så blev det loft halveret til 50.000 kr.

De senere år har vilkårene for opsparing på en ratepension ændret sig markant, og loftet for indbetalinger ser nu for alvor ud til at give udslag i danskernes pensionsvaner.

For første gang siden 2004 er danskernes indbetalinger til livrenter højere end indbetalingerne til ratepensioner, viser nye tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Missionen er lykkedes

Sidste år faldt indbetalingerne til ratepensioner med otte mia. kr.

"Hvis det var hensigten, at indførelsen af loftet på 50.000 kr. skulle sætte en prop i indbetalingerne til ratepensioner, så er missionen lykkes," siger Jan V. Hansen, der er underdirektør i Forsikring & Pension.

Ratepensionens begrænsninger har dog ikke berørt den samlede opsparing, viser tallene. I stedet har livrenten taget over.

"Vi kan se, at indbetalingerne til livrenter tilsvarende er steget med syv mia. kr. Det er glædeligt, at danskerne har reageret fornuftigt på den voldsomme beskæring i muligheden for at spare op i ratepensioner ved at tage livrenterne til sig," siger Jan V. Hansen.

I 2012 skønnes de samlede indbetalinger til pensionsordninger at ligge på niveau med indbetalingerne i 2011. I 2011 blev der indbetalt godt og vel 107 mia. kr.

Læs også