Asien i den globale overhalingsbane

Høj vækst, men også faresignaler, siger IMF.

Prognoser viser, at Asien vil ligge i den økonomiske overhalingsbane de kommende år. I de seneste fire år er priserne på fast ejendom i Hongkong fordoblet. Arkivfoto: Niels Hougaard

Asien vil i de kommende år ligge i den verdensøkonomiske overhalingsbane.

Det fremgår af den seneste økonomiske prognose for verdens folkerigeste region fra Den Internationale Valutafond (IMF).

Asien

Prognose

– økonomisk vækst i pct. 2013

 • Australien: 3,0
 • Bangladesh: 6,0
 • Burma: 6,5
 • Cambodia: 6,7
 • Filippinerne: 6,0
 • Hongkong: 3,0
 • Indien: 5,7
 • Indonesien: 6,3
 • Japan:1,6
 • Kina: 8,0
 • Malaysia: 5,1
 • New Zealand: 2,7
 • Singapore: 2,0
 • Sydkorea: 2,8
 • Taiwan: 3,0
 • Thailand: 5,9
 • Vietnam: 5,2

Kilde: IMF

Overordnet set er udviklingen positiv, da den vil løfte millioner af familier ud af fattigdom, men den rummer også betydelige udfordringer.

Den mest umiddelbare for lande med høj økonomisk vækst er risikoen for økonomisk overophedning og især manglende politiske indgreb i tide til at forhindre en sådan udvikling.

En anden væsentlig fare er den kraftige kapitaltilstrømning til regionen fra resten af verden.

»I år forventer vi, at Asien og Stillehavsregionen vil få en økonomisk vækst, der er fem gange så høj som væksten i industrilandene,« siger Anoop Singh, IMF's direktør for Asien.

»En så stor forskel betyder en meget stor tilstrømning af kapital, hvilket i sig selv bidrager til den økonomiske vækst, men også medfører en øget risiko for overophedning,« føjer han til.

Boligbobler

Mange år med høj økonomisk vækst sætter sig meget tydelige spor.

I Sydøstasien noterer børserne den ene kursrekord efter den anden, ligesom de fleste asiatiske valutaer er steget markant i forhold til dollaren og euroen som en afspejling af både den økonomiske udvikling og kapitaltilstrømningen.

I de seneste fire år er priserne på fast ejendom i Hongkong fordoblet, ligesom ejendomsmarkedet i Singapore bærer tydeligt præg af udviklingen.

En generelt lempelig pengepolitik har yderligere bidraget til festen i form af en hastig gældsætning, og til sammen er der tale om faktorer, der får IMF til at advare om udviklingen.

Høj vækst

IMF forventer, at Asien efter en fremgang på 5,4 pct. i 2012 under ét vil få en økonomisk vækst i år på 5,7 pct. stigende til 6,0 pct. i 2014.

Trækker man industrilandene Japan, Australien, New Zealand og Sydkorea ud af forårsprognosen, taler IMF og vækstrater på henholdsvis 7,2 pct. i år og 7,4 pct. næste år.

»Behovet for makroøkonomiske tiltag bliver stedse mere påtrængende,« anfører Anoop Singh.

Han bruger ikke direkte ordet ”kapitalkontrol”. Omvendt konstaterer IMF i sin forårsprognose for Asien, at det kan blive nødvendigt at indføre mindstegrænser for, hvor længe investorer skal eje værdipapirer, før de må sælge dem igen.

På samme vis kan det i de mest ophedede markeder være nødvendigt med indgreb, der lægger en dæmper på boligprisstigningerne.

Fanget i midten

Asien har siden årtusindskiftet været den verdensøkonomiske succeshistorie, men erfaringerne fra især Latinamerika viser risikoen for at blive fanget som mellemindkomstland i stedet for at fortsætte den økonomiske udvikling frem til en status som industriland.

»Kina, Indien, Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Thailand og Vietnam er hver især økonomiske succeshistorier, men bruttonationalproduktet pr. indbygger er kun på mellem 10 og 40 pct. af niveauet i G7-landene. De er med andre ord kun ved at bevæge sig fra udviklings- til mellemindkomstlande,« påpeger Anood Singh.

»En økonomisk overophedning, der ikke forhindres i tide, kan fange disse lande i en længere periode med stagnation samtidig med, at ældrebefolkningen vokser og lægger stigende beslag på ressourcerne,« advarer IMF-direktøren.

BRANCHENYT
Læs også