Hver anden lærer klarer sig uden lockoutlån

Langt færre medlemmer end forventet har søgt lån hos lærerforeningen under konflikten.

Så er der atter liv på Bobjergskolen i Asnæs efter lockout'en. Skolelærer Nanna Lambert t.v. tager imod eleverne i 1.A., mens forældrene siger farvel og pøjpøj. Foto: Lars Krabbe

Folkeskolelærerne har ikke efterspurgt lockoutlån i det omfang, som Danmarks Lærerforening havde ventet.

En frisk opgørelse viser ifølge Politiken, at 23.304 lærere - eller lidt mere end hver anden af foreningens 41.000 lockoutede lærere - indtil mandag havde søgt om at få udbetalt det særlige konfliktlån på 18.150 kroner...

BRANCHENYT
Læs også