Så meget gæld har eurolandene

Det er ikke kun Grækenland, der er dybt forgældet. Se grafen her.

Grækenlands offentlige gæld beløber sig til næsten 160 pct. af landets BNP. Foto: Dimitri Messinis.

En hovedregel siger, at et eurolands offentlige gæld ikke må overstige 60 pct. af landets BNP. Det står sågar nedfældet i Maastricht-traktaten fra 1991.

Det er dog de færreste eurolande, som overholder det krav.

Siden finanskrisens indtog i 2007 er eurolandenes gæld eksploderet, og i toppen ligger Grækenland med en offentlig gæld, der nærmer sig 160 pct. af landets samlede BNP.

Af de 17 eurolande overholder kun fem lande gældskravet - Estland, Luxembourg, Slovakiet, Finland og Slovenien.

Et udvandet krav

Det er værd at bemærke, at enkelte eurolande indtrådte i eurosamarbejdet med en gæld, der allerede på daværende tidspunkt oversteg 60 pct. af BNP.

Kravet blev forholdsvis udvandet i 1999 for at sikre sig, at Europas største økonomi, Tyskland, overholdt kravene om eurosamarbejdet. På daværende tidspunkt havde Tyskland en offentlig gæld på 61,3 pct. af landets BNP.

Hvis man ser på historikken over eurolandenes gæld, er det bemærkelsesværdigt, hvordan alle 17 eurolande fra 1999 og frem formåede at holde gælden på et relativt stabilt niveau.

Det skulle dog ændre sig dramatisk.

Da krisen ramte

I 2007 ramte den globale finanskrise som en flodbølge, og det fik store konsekvenser for eurolandenes gæld.

Som eksempel kan nævnes Irland, der, inden kom, havde formået at nedbringe sin gæld til blot 25 pct. af landets BNP.

I dag har landet en offentlig gæld på 118 pct. af BNP.

Spanien oplevede det samme. Før krisen havde landet en offentlig gæld på 36 pct. af BNP. Nu er gælden oppe på knap 85 pct. af BNP.

Vi er godt med

Danmark står udenfor eurosamarbejdet og er derfor ikke at finde i grafen, men udvider man til at se på de 27 EU-lande, ligger vi ganske lunt i svinget.

Sidste år lå Danmark blandt de ni EU-lande, der havde den mindste offentlige gæld. Den danske gæld var på 46 pct. af BNP.

Set under ét havde EU-landene en gæld på 85 pct. af BNP, mens eurolandene havde en gæld på 91 pct.

Læs også