Efter 12 år er kun 19 IC4-tog i drift

Man kunne næsten bygge to Kattegatbroer på den tid, det har taget at få 19 IC4-tog på skinner.

De stærkt forsinkede IC4-tog holder parkeret på baneanlægget i Aarhus, hvor graffitimalerne for længst har været forbi. Foto: Mathilde Bech

Til efteråret er det 13 år siden, at DSB afgav sin bestilling på 83 IC4-togsæt hos italienske Ansaldobreda.

Planen var, at togene fra 2006 skulle udgøre rygraden i fremtidens togtrafik mellem landsdelene. Men den ene forsinkelse har afløst den anden, og aktuelt er der blot indsat 19 IC4-togsæt på de danske skinner.

Det svarer næsten til, at man i perioden siden bestillingen kunne have opført den meget omtalte Kattegatforbindelse to gange.

45 tog er klar

DSB har faktisk opgraderet og klargjort 45 togsæt, men driftstabiliteten er fortsat på for lavt et niveau til, at flere kan indsættes. Det fremgår af den seneste regnskabsmeddelelse fra den statsejede transportkæmpe.

"Det lyder næsten som om, at det går den forkerte vej, og det må ministeren redegøre for. Jeg troede faktisk, at der kørte flere tog," siger trafikordfører hos Venstre og medlem af Folketingets Transportudvalg Kristian Pihl Lorentzen til epn.dk.

Virker de?

Han tilføjer dog:

"Men vi har også givet DSB den besked, at man ikke skal indsætte tog, før man er sikker på, at de virker."

Og det er man ikke hos DSB. Ifølge et statusnotat til Folketingets Transportudvalg var der i december 2012 3.297 km mellem de problematiske hændelser med IC4-toget. Det tilsvarende tal for forgængeren IC3 er omkring 25.000 km.

"Et er, at togene er godkendt til transport, noget andet er, om vi er trygge ved at bruge toget og sikre på, at passagererne får den service, som de skal have. Det vil sige, at stabiliteten er ikke god nok endnu, og det arbejder vi på at gøre noget ved," siger Lars Kaspersen, der er kommunikationsdirektør i DSB.

Det står ikke bedre til med IC4's lillebror, iC2. Her er blot 4 af de 23 bestilte tog indsat i driften, og antallet af kilometer mellem, at fejl opstår, er endnu kortere.

Det er dog ikke kun driftsproblemer, der får togene til at stå stille. DSB har 10 tog holdende klar som backup, og ligeledes benyttes en del af de klargjorte tog til uddannelse af de DSB-ansatte.

Ankommer med fejl

Det er en velkendt historie, at togene ankommer til Danmark fra den italienske producent med store fejl og mangler, der kræver omfattende ombygninger.

Det lyder næsten som om, at det går den forkerte vej, og det må ministeren redegøre for.

Trafikordfører hos Venstre og medlem af Folketingets Transportudvalg Kristian Pihl Lorentzen

DSB fik i 2009 halvdelen af indkøbsprisen på 5 mia. kr. tilbage mod, at man til gengæld selv sørgede for at opgradere togene. Aktuelt har Ansaldobreda leveret 73 togsæt, og dermed mangler der altså blot 10 togsæt, der skal leveres senest til efteråret.

Et dårligt tog

Det er bl.a. problemer med døren og skydetrinnet samt airconditionanlægget, der generer DSB, som indtil videre har benyttet togene som lyntog på flere daglige afgange mellem Aarhus og København og på strækningerne Aarhus-Esbjerg og Aarhus-Aalborg.

Af en statusrapport til Folketinget i efteråret 2012 fremgik det, at arbejdet med at skaffe reservedele forsinkede vedligeholdelsesarbejdet og satte togsæt ud af drift. Man var allerede dengang klar over, at det problem blot ville vokse efterhånden, som antallet af kilometer steg.

"Grundlæggende er det jo et dårligt tog. Jeg har været ude på værkstedet for at se, hvad det er, de laver om, og det er helt elementære ting, der skal ændres, når togene er ankommet fra Italien. Der er så mange fejl på de tog," siger Kristian Pihl Lorentzen.

Bremseproblemer

IC4-toget blev i slutningen af 2011 ramt af bremseproblemer. Det førte flere omfattende undersøgelser af togets bremsesystemer med sig, og et kørselsforbud blev opretholdt indtil juni 2012, da bremsesystemerne blev mere eller mindre frikendt, og Trafikstyrelsen atter gav tilladelse til, at togene kunne indsættes.

Meldingen fra DSB var dengang, at man havde 25 togsæt opgraderet og klar til at køre med passagerer. Det tal er næsten fordoblet, men alligevel holder en stor del af togene parkeret på baneanlægget i Aarhus, og netop frygten for bremseproblemer kan til efteråret give udfordringer endnu en gang.

Løvfald på skinnerne mistænkes nemlig for at have spillet en rolle, da IC4-toget i 2011 havde bremseproblemer. Derfor har toget været omfattet af hastighedsbegrænsninger 140 km/t i perioden fra 1. oktober til 30. november, og da det kan blive aktuelt igen i år, er DSB påpasselig med at indsætte flere IC4-tog i landsdelstrafikken.

Et sort kapitel

Står det til Kristian Pihl Lorentzen skal man i stedet begynde at tænke på fremtidens togløsninger.

"IC4 er et sort kapitel i DSB's historie, og vi håber, at det kan gøres så kort som muligt. Det kan vi gøre ved at elektrificere mellem Fredricia, Aarhus og Aalborg, så bliver vi meget mindre afhængige af IC4," siger Kristian Pihl Lorentzen.

BRANCHENYT
Læs også