Skat genåbner gamle skattesager

Frifindelsen af fotomodellen Camilla Vest for skatteunddragelse kan få konsekvenser for gamle sager.

Camilla Vest blev frikendt i en stor skattesag. Nu skal flere allerede afgjorte skattesager mod udlandsdanskere formentlig genåbnes. Foto: Steen Wrem

En række allerede afgjorte skattesager mod udlandsdanskere står efter alt at dømme til at blive genåbnet.

Det er konsekvensen af, at Skat har besluttet ikke at anke Landsskatterettens og Østre Landsrets afgørelse i skattesagen mod Camilla Vest. Den tidligere fotomodel blev for få måneder siden i en meget omtalt sag frikendt for skatteunddragelse.

Camilla Vest blev oprindeligt i sagen idømt en stor millionbøde samt fængsel, men i kølvandet på frifindelsen af statsminister Helle Thorning-Schmidts mand, Stephen Kinnock, i en lignende sag blev fotomodellen alligevel frikendt.

Udsender styresignal

Det får nu efter alt at dømme konsekvenser for både tidligere og igangværende sager af lignende karakter.

"Vi udsender snarest et styresignal, hvor det vil fremgå hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at få genoptaget sin skatteansættelse. Og samtidigt vil vi overveje, om der er igangværende skattepligtssager, der skal frafaldes," siger Jesper Rønnow Simonsen, der er direktør for Skat, i en pressemeddelelse.

Ifølge Skat kan der være op mod 100 sager, der skal revurderes.

Projekt Kreditkort

Sagen mod Camilla Vest udsprang af det omfattende prestigeprojekt, Projekt Kreditkort, hvor Skat beskæftigede sig indgående med udlandsdanskeres skatteforhold og blandt andet brugte kreditkortoplysninger i et forsøg på at afsløre eventuel skatteunddragelse. Det førte blandt andet til en opsigtsvækkende dom mod golfspilleren Søren Hansen.

Camilla Vest blev i 2011 sammen med sin mand, Peder Nielsen, i første omgang idømt en fængselsstaf på et år og ni måneder samt en bøde på 6,6 mio.  kr. for grov skatteunddragelse i perioden 2001-2003, fordi hun i årene "ikke blot havde bopæl til rådighed, men tillige udførte arbejde her" på et tidspunkt, da hun var bosiddende i New York.

"Sporadisk" arbejde

Men da Skat i 2012 kom frem til, at Stephen Kinnock i en lignende sag ikke var skattepligtig, fordi han kun havde udført "sporadisk" arbejde i Danmark, var der altså basis for at se på Camilla Vests sag endnu en gang.

Det gjorde Østre Landsret i november 2012 og Landsskatteretten i februar i år. Begge instanser frikendte fotomodellen med henvisning til afgørelsen i Kinnock-sagen.

BRANCHENYT
Læs også