Minister uddeler statsstøtte i blinde

Ingen ved, hvor mange penge de danske landmænd får i statsstøtte. Derfor er det uvist, hvor mange, der overskrider EU’s støtteloft.

Kreative landmænd kan hente midler i en række statsstøtteordninger og overskride EU’s statsstøtteloft, uden at det bliver opdaget.

Ifølge EU’s såkaldte de minimis-forordning kan EUlandene uden forudgående godkendelse lave statsstøtteordninger for landbruget...

BRANCHENYT
Læs også