Bønder mister jord uden at få erstatning

Et ukendt antal landmænd tvinges til at indstille dyrkning af en del af deres jorder uden at få kompensation fra staten.

Danske landmænd tvinges til at indstille dyrkningen af landbrugsjord langs 25.000 km vandløb. Arkivfoto: Liv Høybye

Danske landmænd tvinges til at indstille dyrkningen af landbrugsjord langs 25.000 km vandløb, og det viser sig nu, at en del af landmændene selv må bære de økonomiske tab, som udlægningen af de såkaldte randzoner medfører.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) har flere gange forsikret, at landmændene ville modtage kompensation for at indstille dyrkningen af de 50.000 ha, som randzonerne skal omfatte.

For nylig faldt den planlagte støtteordning imidlertid på gulvet, fordi vandplanerne blev udsat, og regeringen måtte i al hast oprette en ny støtteordning.

På grund af EU-regler indeholder denne ordning et støtteloft på samlet 7.500 euro over tre år, og dette loft omfatter både randzonestøtten og en lang række andre mindre statsstøtteordninger.

Intet overblik

Eksperter i Fødevareministeriet har de seneste tre uger arbejdet på højtryk for at afklare, hvor mange landmænd der rammer loftet. Status er, at ingen endnu har et overblik, da der ikke findes et centralt register over ordningerne.

»Det er korrekt, at jeg har lovet landmændene kompensation, og det er korrekt, at det nu viser sig, at et ukendt antal landmænd ikke kan få den fulde kompensation. Det er stærkt utilfredsstillende. Vi har ledt i alle skuffer for at finde et redskab, der sikrede støtte til alle. Det har ikke været muligt, og desværre er realiteten, at vi næppe kan hjælpe de landmænd, der rammer støtteloftet,« siger Mette Gjerskov.

Hun påpeger, at situationen er opstået, fordi vandplanerne faldt på gulvet.

I Landbrug & Fødevarer siger viceformand Lars Hvidtfeldt: »Vi vurderer, at flere hundrede landmænd vil ramme støtteloftet og dermed miste den kompensation, som politikerne har stillet i udsigt. Samtidig har statens egne forskere påvist, at randzonerne slet ikke har den ventede miljøeffekt. Dermed er de helt centrale forudsætninger for loven bristet, og regeringen bør trække den tilbage.«

Venstres landbrugsordfører, Erling Bonnesen, er enig: »Denne sag har udviklet sig til et totalteater. Ministeren holder krampagtigt fast i en lov, som er kørt fuldstændig af sporet. Det er uværdigt at tvinge landmænd til at afstå jord, vel vidende at nogle ikke får den lovede kompensation. Det er en skærpende omstændighed, at man ikke aner, hvor mange der rammer støtteloftet.«

Formanden for Folketingets udvalg for fødevarer og landbrug, René Christensen (DF), tilføjer:

»Ministeren har gang på gang forsikret os om, at der var styr på kompensationen til landmændene. Det var der ikke, og dermed brister en central forudsætning for loven. Nu viser det sig måske, at endnu flere landmænd end først antaget rammer støtteloftet. Dette er kørt så skævt, at loven bør trækkes tilbage.«

BRANCHENYT
Læs også