Mærsk justerer følsomhedsoplysninger

A. P. Møller-Mærsk justerer sine vurderinger af koncernens følsomhed over for udviklingen i fragtrater- og mængder.

En 5 pct.'s forøgelse eller reduktion i de gennemsnitlige containerrfragtrater ekskl. brændstoftillæg vil påvirke gruppen med 700 mio. dollar. Ved 2007-regnskabet blev den påvirkning vurderet til 950 mio. dollar. En 5 pct.'s forøgelse eller reduktion i transporterede containere vil påvirke med 300 mio. dollar, hvilket ved årsregnskabet blev vurderet til 600 mio. dollar.

Med hensyn til valutakurserne oplyser koncernen, at en styrkelse af dollar-kursen "alt andet lige" vil vil have en positiv påvirkning af både resultat og pengestrømme på lånmgere sigt. På kort sigt kan påvirkningen være negativ på resultatet på grund af kursregulering af tilgodehavender m.m. For egenkapitalen vil en styrkelse af dollarkursen på 10 pct. "alt andet lige" have en positiv effekt på ca,. 11 mia. kr. oplyses det, og det er 1 mia. kr. mere, end påvirkningen blev oplyst til i 2007-regnskabet.

Olieprisen er den tredje større risikofaktor for koncernen. Her er er effekten af en stigning i olieprisen på 10 dollar pr. tønde at være positiv med 370 mio. dollar for olie- og gasaktiviteterne. Igen er forudsætningen "alt andet lige", og effekten er iøvrigt beregnet før sikringskontrakter. I 2007-regnskab blev følsomheden for en tilsvarende prisændring beregnet til 380 mio. dollar.

- For containeraktiviteterne er det som følge af de aktuelle markedsvilkår ikke muligt at opgøre en meningsfuld skønnet effekt af ændring i bunkersprisen, hedder det i regnskabsmeddelelsen. I 2007-regnskabet var den negative effekt for containeraktiviteterne beregnet til 420 mio dollar.

Årsregnskab - APM: ..

BRANCHENYT
Læs også