Kunde vandt bank-sag om børnenes penge

Kendelse fra Pengeinstitutankenævnet sætter spørgsmålstegn ved bankernes gebyrer.

Bankerne kan ikke bare opkræve gebyrer uden at have informeret kunderne ordentligt på forhånd. Det viser en afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet.

Afgørelsen sætter også spørgsmålstegn ved, hvor store gebyrer banker må opkræve.

Afgørelsen betyder, at Salling Bank tvinges til at betale 1.000 kr. tilbage til en utilfreds kunde.

To børneopsparinger

Sagen drejer sig om to børneopsparinger på henholdsvis 26.000 og 15.000 kr. Dem besluttede kunden at flytte til en anden bank. Salling Bank hævede omgående to gange 500 kr. fra kundens lønkonto til dækning af gebyrerne.

Pengeinstitutankenævnet

Hvis man ikke kan blive enig med sin bank, kan man klage til Pengeinstitutankenævnet.

Der er fem dommere. Tre er udpeget af Finansrådet, to af Forbrugerrådet.

Det koster 200 kr. at klage.

Klagen skal ske via et skema, som kan findes her.

Kunden vil gerne betale for bankens arbejdsindsats, men klager af "principielle grunde." I sin klage skriver han bl.a.:

"Gebyret fremgår ganske rigtigt af prislisten, men de færreste almindelige bankkunder forbinder børneopsparingskonti med "særligt indlån." Såfremt der er tale om et legalt opkrævet gebyr, burde banken skrive "flytning af børneopsparing" - det kan folk da forstå."

Han mener, at der bør gælde samme vilkår for børneopsparinger som for almindelige indlån, når pengene ikke er bundet i værdipapirer. I en pjece fra Finansrådet omtales udelukkende pensionsopsparinger og værdipapirer, når der tales om udgifter i forbindelse med et bankskifte.

Afspejle det reelle arbejde

Derudover mener kunden, at et gebyr skal afspejle det reelle arbejde, der ligger bag, og 500 kr. er i den forbindelse alt for meget, når der blot er tale om en overførsel af en konto.

Salling Bank mener, at gebyrerne er helt i orden.

Banken henviser til, at der er lovregulering, som minder om reglerne for pensionsopsparing, og der er tale om "særlige indlånskonti." Gebyrerne kan man læse på bankens prisliste, og de to gange 500 kr. afspejler i øvrigt den udgift, der er ved at udføre arbejdet.

Men kunden får altså medhold. Pengeinstitutankenævnet skriver bl.a. i sin kendelse:

"Ankenævnet finder ud fra de foreliggende oplysninger ikke, at banken på tilstrækkelig måde har informeret klageren om, at der ville blive beregnet gebyr for overførslerne, hvorfor klageren får medhold i sin påstand."

Fem dommere

Der er fem dommere i hver sag i Pengeinstitutankenævnet, og i denne bemærker Morten Bruun Petersen og Hans Daugaard, der begge er udpeget af Forbrugerrådet:

"Vi finder endvidere, at gebyret overstiger det rimelige og stemmer derfor også af den grund for, at der gives klageren medhold."

De to dommere mener altså, at den reelle udgift ved at flytte en børneopsparing er mindre end de 500 kr.

BRANCHENYT
Læs også