"Aftale vil ændre verdenshandlen"

Læs hvilke brancher der især vil øge eksporten og skabe flere jobs som følge af handelsaftale.

Lægemiddelindustrien er en af de brancher, som Dansk Industri forventer vil få meget ud af en frihandelsaftale.  Arkivfoto: Alexander F. Yuan/AP

Det kan blive en game changer for hele verdenshandlen.

Sådan lyder det fra Dansk Industri, DI, efter EU's ministerråd har givet EU-kommission grønt lys til at indlede forhandlinger med USA om en handels- og investeringsaftale.

Frihandel
  • EU-USA samhandel: EU eksporterede i 2012 varer til USA for 2180 milliarder kroner og importerede for 1537 milliarder. Handlen med serviceydelser var mere lige - omkring 1045 milliarder kroner hver vej. Det svarer til handel for mere end 15 milliarder kroner hver dag.
  • Nuværende regler: Toldsatserne mellem EU og USA er allerede ret lave - sommetider kun nogle få procent. Men varer bliver dyrere af at skulle opfylde forskellige krav, for eksempel er en bil sikkerhedsgodkendt til salg i EU ikke forhåndsgodkendt til salg i USA.
  • Fremtidige regler: Lavere/ingen toldsatser vil give en lille gevinst. 80 procent af gevinsten ventes som følge af, at man fjerner tidkrævende og fordyrende barrierer i form af tekniske regulativer, forskellige standarder og godkendelsesprocedurer.
  • Økonomisk gevinst efter frihandelsaftale: 888 milliarder kroner årligt for EU, 709 milliarder for USA. EU regner med flere hundredtusinder ekstra arbejdspladser og mellem en halv og en hel procent højere fælles bruttonationalprodukt.
  • Forhandlinger: EU-Kommissionen forhandler på EU's vegne efter at de 27 medlemslande er enige om mandatet til forhandlingerne.
  • Tidsplan: Nu hvor mandatet er på plads, ventes første forhandlingsmøde i juli og måske yderligere to i år med sigte på måske at blive færdige engang til næste år.
 

Og hvis en aftale træder i kraft om ca. halvandet år, vil det gavne Danmark, forudsiges det fra flere sider.

Øget eksport og flere jobs

Udenrigsministeriet forventer, at den danske eksport til USA med en aftale kan øges med 20-25 mia. kr. årligt. DI anslår, at der vil blive skabt 12-14.000 nye danske jobs.

"En aftale, hvor man sænker toldsatserne vil især være gunstig for den danske fødevarebranche samt virksomheder, der fremstiller lægemidler og grønteknologi. De vil vinde ved det," siger Peter Thagesen, afsætningspolitisk chef i DI, til epn.dk.

"Men en aftale vil også være fordelagtig for andre brancher. Vi håber, at der vil være et stor potentiale, som ikke bliver udnyttet i dag, som kan udnyttes med en ny handelsaftale."

Sætte standarden

I Dansk Industri regner man med, at Danmark vil få mere ud af en frihandelsaftale med USA end mange andre europæiske lande.

Udover at sænke toldsatserne betydeligt, vil en aftale også betyde, at de amerikanske og europæiske myndigheder kan aftale fælles standarder for produkter.

"I dag er der stærkt fordyrende for danske virksomheder, at de skal have produkterne godkendt i både EU og USA. Vi håber, at USA og EU sætter nogle standarder sammen, som så bliver herskende på global plan, så vi ikke f.eks. skal dikteres af standarderne i fjernøsten," siger Peter Thagesen.

"Ærgerligt, at sektor er udeladt"

Umiddelbart ser det ud til, at den audiovisuelle sektor -  film, video, musik og spil - vil blive holdt ude af forhandlingerne om en frihandelsaftale med amerikanerne. De 27 ministre besluttede nemlig fredag aften i første omgang af holde sektoren ude af forhandlingerne. Det skete efter stærk pres fra Frankrig, som frygter, at Hollywood vil løbe den europæiske filmbranche over ende og søge europæisk kulturstøtte.

"Vi er kede af, at franskmændene har stået så stejlt på det krav. Vi mener ikke, at frygten er velbegrundet. Til gengæld risikerer vi, at USA ikke vil forhandle om områder, som er vigtige for EU," siger Peter Thagesen og fortsætter:

"Derfor vil det være business as usual for AV-branchen. Jeg vil ellers umiddelbart mene, at aftalen også ville være positiv for denne branche, idet det kunne skabe bedre konkurrence og samarbejde på kryds og tværs."

Hvis det lykkes at få en aftale på plads med USA, vil der være tale om historiens største frihandelsaftale.

BRANCHENYT
Læs også