Dansk milliardformue forduftet under krisen

Det har været en dyr forretning at drive nationen, siden krisen satte ind i 2008.

Underskuddet på de offentlige finanser lød efter første kvartal på 7 mia. kr., og det er en forbedring på 10 mia. kr. i forhold til det foregående kvartal.  Tegning: Rasmus Sand Høyer/Jyllands-Posten

Den offentlige sektors økonomi er forværret ganske betragtligt siden 2008, da den økonomiske krise ramte hårdt og bredt.

Det kan aflæses i de offentlige finanser, hvor en nettoformue på 112,6 mia. kr. i 2008 er vendt til en nettogæld på 131,5 mia. kr. ved udgangen af første kvartal 2013. Dermed er der altså forsvundet 244 mia. kr. på fem år.

Det skyldes ifølge cheføkonom i Sydbank Jacob Graven kombinationen af, at de offentlige udgifter til blandt andet arbejdsløshedsunderstøttelse er vokset under krisen, og at skatteindtægterne er faldet.

En stærk økonomi

Forude venter formentlig flere år med underskud som følge af den svage vækstudvikling, og det kan blive problematisk.

"Selv om den offentlige økonomi er forværret markant siden krisen ramte, er der foreløbig udsigt til, at Danmark bevarer status som en særdeles stærk økonomi.

Denne status er dog ingen naturlov. Fortsætter gælden med at stige voldsomt i de kommende år, kan troværdigheden omkring Danmarks økonomi få ridser i lakken," skriver Jacob Graven i en kommentar.

Fortsætter gælden med at stige voldsomt i de kommende år, kan troværdigheden omkring Danmarks økonomi få ridser i lakken.

Jacob Graven, cheføkonom, Sydbank

Den offentlig gæld i Danmark er dog fortsat ganske lav sammenlignet med andre lande. Den offentlige nettogæld på 131,5 mia. kr. svarer til blot 7,1 pct. af bruttonationalproduktet (BNP), mens bruttogælden (ØMU-gæld) er på 817 mia. kr. svarende til godt 44 pct. af BNP og væsentligt under EU's grænse på 60 pct. Begge poster faldt i første kvartal.

Styr på finanserne

Det er da netop også en af hovedårsagerne til, at Danmark gennem krisen har nydt godt af investorernes tillid til Danmark som en sikker havn. Det har ikke mindst været medvirkende til at holde renterne på de danske obligationer i bund.

"Uanset hvad må man konkludere, at der meget godt styr på de offentlige finanser i Danmark, det er glædeligt, da vi dermed kan undgå samme finanspolitiske opstramninger, som man ser i mange andre lande," lyder reaktionen fra cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian.

Underskuddet på de offentlige finanser lød efter første kvartal på 7 mia. kr., og det er en forbedring på 10 mia. kr. i forhold til det foregående kvartal.

Læs også