Korn forgylder spekulanter og landmænd

Men udsigten til en svulmende høst kan skære toppen af afkastet i år.

Foto: Gregers Tycho

Værdien af den danske kornproduktion er steget med 50 procent siden år 2000. Små kornlagre, børsspekulation og bioraffinaderiers efterspørgsel er med til at presse prisen i vejret.

I disse dage kommer høsten i hus og ifølge en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer, er der udsigt til en svulmende af slagsen. I 2012 indbragte den danske kornproduktion 14,1 mia. kr., og det er dobbelt så meget som i år 2000. Det skriver foodculture.dk, Landbrug & Fødevarers medie.

Energien presser prisen op

Korn udgør 47 procent af den samlede vegetabilske produktion i Danmark. Den udvikling skyldes en stigende efterspørgsel fra flere købere, vurderer Finn Christensen, der er statistikchef hos Landbrug & Fødevarer.

"Den tid hvor korn og majs alene var noget der skulle spises er forbi. I dag indgår korn også som en naturlig del i energiproduktionen, hvilket presser prisen op," siger Finn Christensen til foodculture.dk.

Det er endnu for tidligt at spå om årets danske høst. Men ser man på den globale høst tegner den til at blive meget stor, hvilket formodentlig betyder lavere kornpriser i år, og derfor forventer Landbrug & Fødevarer ikke samme høje afkast til landmændene i 2013.

Ikke herrer over prisen

Det er generelt ikke forholdene i den danske andedam, der bestemmer prisen på korn. Hvede, byg, havre og rug er blevet varer, der bliver handlet på lige fod med aktier og obligationer, da de voldsomme prisstigninger og små kornlagre har tiltrukket børsspekulanter.

Det vurderer Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

"Efter boligboblen sprang i 2007 og 2008, skulle en masse spekulanter finde nye områder, de kunne kaste sig over og tjene penge på. Korn er en af de varer, som blev handlet i stor stil dengang. Det er også tilfældet i dag, da små kornlagre og stor efterspørgsel er med til at presse prisen i vejret," siger Henning Otte Hansen.

Udover børshandlen er korn også blevet en vigtig energikilde. I USA går eksempelvis 50 procent af landets majsproduktion til bioraffinaderier, og den efterspørgsel presser prisen yderligere op.

Overskudlagre er skrumpet

Det er dog de små kornlagre, der gør, at priserne kan stige så eksplosivt, som tilfældet har været. For 30 år siden kunne EU's enorme markeds- og overskudslagre kontrollere kornprisen, men i dag er den strategi ikke længere mulig. Markedslagrene er fortid, og dårlig høst op gennem 00'erne tærede fem år i træk på verdens kornbeholdning.

Selvom udviklingen er vendt en smule, så er verdens kornlagre, ifølge Henning Otte Hansen, stadig kritisk små. Det gør, at markedet stadig kan opleve enorme prisudsving ved tørke eller dårlig høst.

"På et tidspunkt var prisstigningerne faktisk så slemme, at private husholdninger i fattige lande begyndte at hamstre korn og danne deres egne lagre," siger Henning Otte Hansen.

Ifølge Finn Christensen, statistikchef i Landbrug & Fødevarer, bruger danskerne i gennemsnit ca. 10 procent af vores disponible indkomst på mad. Det tal kan være op mod 70 procent i Afrika.

Derfor gør det situationen mere alvorlig i de fattige lande, når prisen på en vigtig ernæringskilde som korn stiger så markant, som det har været tilfældet, skriver foodculture.dk

Læs også
Top job