Mælkekvoter så gode som rede penge

Højesteret baner en ny vej for landmænds kreditorer. Nu kan fogedretten lave udlæg i dette aktiv.

Der er penge i mælk, også inden køerne skal malkes. Foto: Miriam Dalsgaard

En kendelse afsagt af Højesteret torsdag middag er en lille nyskabelse inden for økonomiske opgør efter landmænd, der må give tabt og se deres ejendomme gå på tvangsauktion.

Sagen drejer sig om en gård på Mariager-kanten i Østjylland. Ejendommen kom på tvangsauktion ved Fogedretten i Aalborg i 2011.

Ved mødet i retten dengang opstod uenighed om en mælkekvote, som der allerede året før - i 2010 - var lavet et såkaldt udlæg i.

Udtrykket dækker over, at en kreditor, som ikke fik sit tilgodehavende betalt hos landmanden, fik råderet over dette aktiv, så han ad den vej kunne få dækning.

Kan man det?

Striden om denne mælkekvote - altså om man overhovedet kunne bruge den som et økonomisk aktiv til et udlæg - blev udskudt til efter tvangsauktionen.

Landmandens kone overtog siden gården, som i første omgang var blevet overtaget af den lokale bank.

Den nye ejer ønskede naturligt nok at gøre brug af mælkekvoten, men kreditoren, der havde fået udlæg i den, protesterede.

Ny retspraksis nødvendig

Han gjorde gældende, at en 20 år gammel landsretspraksis om at nægte brug af mælkekvoter som udlægsobjekter, slet ikke var relevant mere.

Det skyldtes, at en mælkekvote nu om dage er omsættelig på den såkaldte kvotebørs.

De Danske Mejeriers Mælkeudvalg var uenig med denne kreditor og støttede den nye ejer af landejendommen. Udvalget mente, at en mælkekvote ikke er et selvstændigt formueaktiv. Den skulle nærmere betragtes som en "en offentligretlig begrænsning af landbrugsbedriftens mælkeproduktion," erklærede Mælkeudvalget.

Såvel den nye landmand som DLR Kredit og Vestjytsk Bank har under Højesterets behandling af striden om mælkekvoten erklæret sig enig med Mælkeudvalget.

Landsretten stod fast

Landsretten tog stilling til mælkekvotens status i august 2012. Denne retsinstans mente heller ikke, at en mælkekvote kunne bruges af en kreditor til at hive nogle af sine tilgodehavender hjem.

Højesteret skærer igennem uenigheden:

En mælkekvote er et formueaktiv, og det var helt korrekt, at der skete et udlæg heri.

Nu skal sagen om landejendommens tvangsauktion og mælkekvoten igen på programmet i fogedretten i Aalborg, så hele sagen rettes ind efter Højesterets kendelse.

Du kan læse hele Højesterets afgørelse her.

BRANCHENYT
Læs også