Sygehus-it gennempløjer dine data - her er resultatet

Et it-system, der automatisk læser patienternes journaler igennem for fejl, har givet bedre diagnoser og god økonomi - og så kan det styrke fremtidens sygdomsforskning.

Foto: Casper Dalhoff

Man hører ofte om offentlige it-systemer, der er slået fejl. Men sådan er det ikke hver gang.

For et it-system, der automatisk læser patienternes journaler igennem for fejl, har givet bedre diagnoser, god økonomi, og så kan det styrke fremtidens sygdomsforskningen i kongeriget...

BRANCHENYT
Læs også