Solcellekollaps trækker Danfoss ned

Tallene er fortsat ganske solide hos Danfoss, der dog må acceptere tilbagegang.

Danfoss' hovedsæde Foto: Carsten Andreasen

Danfoss-ledelsen må konstatere, at både salget og indtjeningen faldt i første halvår.

Et stort set kollapset marked for solceller i Europa er medvirkende til, at Danfoss i årets første seks måneder tabte 2 pct. af omsætningen, der landede på 16,8 mia. kr.

Afmatning i USA og Europa

Tilsvarende faldt resultatet før skat fra 1.628 mio. kr. i første halvår 2012 til 1.380 mio. kr. i samme periode i år.

"Som resten af branchen ser vi dog også afmatning i efterspørgslen i USA og Europa.

Mest i øjnefaldende er udviklingen på det europæiske marked for solceller, der på det nærmeste er kollapset efter en periode med stor usikkerhed og ændringer i de politisk bestemte rammevilkår.

Derfor er det meget usikkert, hvordan markedet vil udvikle sig den resterende del af året," forklarer adm. direktør Niels B. Christiansen i en regnskabsmeddelelse.

To pct. afskediges

Foruden det svigtende solcellemarked, så er Danfoss ramt af, at væksten finder sted i andre regioner og forretningsenheder, end man havde indrettet sig efter.

Det får konsekvenser.

"Derfor tilpasser vi løbende vores forretning, så vi også på langt sigt sikrer Danfoss’ position som en attraktiv arbejdsplads og en konkurrencedygtig virksomhed, der år efter år leverer stærke resultater. Vores langsigtede ambitioner om vækst er uændrede," siger Niels B. Christiansen.

69 danske fyringer

Danfoss meddelte onsdag, at man vil reducere den 23.155 personer store medarbejderstab med to pct. Det svarer til knap 500 ansatte og sker på globalt plan, hvor Danfoss er til stede i 18 lande.

I Danmark, hvor 5.640 er beskæftiget, fik 69 medarbejdere onsdag den triste besked.

Koncernen fastholder trods den mindre tilbagegang forventningerne til året.

Omsætningen i 2013 forventes at vise beskeden vækst, mens resultat af primær drift i 2013 forventes at vokse på linje med omsætningen.

Nøgletal Danfoss 1. halvår 2013-2012

(mio. kr.) 1. h. 2013 1. h. 2012
Nettoomsætning 16.815 17.222
Res. før skat 1.380 1.628
Frit cash flow 925 664
Rentebærende gæld 6.721 4.778
Læs også