Danmarks konkurrenceevne rasler ned

For få år siden i den absolutte verdenselite, men nu er Danmark nede på en 15. plads.

World Economic Forums globale konkurrenceevneindex for 2013-2014.

På få år er Danmarks globale konkurrenceevne raslet ned fra den absolutte verdenselite til at være røget ud af den globale Top 10.

Det viser den årlige Global Competitiveness Report fra World Economic Forum – verdens mest detaljerede måling af de enkelte landes konkurrenceevne, der netop er blevet offentliggjort.

Så sent som i 2008-09, da verdensøkonomien var i recession affødt af den finanskrise, der blev udløst af investeringsbanken Lehman Brothers’ krak den 15. september 2008, indtog Danmark positionen som det 3. mest konkurrencedygtige land i verden umiddelbart efter USA og Schweiz. Men i den nyeste rapport er Danmark nede på en 15. plads som en fortsættelse af de seneste fem års nedtur.

Støt faldende

Danmarks dårlige placering skyldes ikke, at andre lande bare er blevet bedre. Tværtimod er Danmarks samlede karakter støt faldende.

World Economic Forum måler konkurrenceevnen på 114 forskellige målepunkter, der efterfølgende samles i en karakter fra 1 til 7, hvor 7 er topkarakter.

I 2008-09, da Danmark lå på en global 3. plads, var den samlede karakter 5,6. I den netop offentliggjorte rapport er den samlede karakter faldet til 5,2.

Hvad der for alvor understreger Danmark svækkede status er, at både Finland og Sverige i det seneste tiår har formået at holde sig på et stabilt og anderledes højt niveau end Danmark.

Begge lande har over en tiårig periode i gennemsnit haft verdens fjerde bedste konkurrenceevne, mens Danmark gennemsnitligt har ligget placeret som nr. 7, men modsat Finland og Sverige er Danmark, siden finanskrisen begyndte, raslet ned fra en 3. til en 15. plads, og det er trenden i denne udvikling, der påkalder sig interesse.

De tre største problemer

Ser man på de seneste fem år, er de tre faktorer, som World Economic Forum år efter år fremhæver som de mest problematiske for at drive virksomhed i Danmark:

 • Skattetrykket
 • Skattelovgivningen
 • Adgangen til finansiering

Skattetrykket i Danmark er det højeste i verden.

For ti år siden var skattetrykket i Sverige og Danmark stort set ens, men siden da er skattetrykket i Sverige faldet ganske meget i forhold til Danmark. Hvor Danmark ifølge den seneste opgørelse fra industrilandenes økonomiske samarbejdsorganisation OECD har et skattetryk på 48,1 pct. af bruttonationalproduktet (BNP), er det i Sverige og Finland henholdsvis 44,5 og 43,5 pct.

Rapporten viser, at Danmark – ud af 148 lande – ligger på en 102. plads, når det gælder ”Effekten af beskatning på lysten til at investere” og en 128. plads, når det gælder ”Effekten af beskatning på incitamentet til at arbejde”.

Gode til ansvar og internet

Ser man på de områder, hvor Danmark klarer sig bedst i rapporten fra World Economic Forum, er der placeringer i den globale Top Fem på følgende områder:

 • Arbejdsgivernes vilje til at uddelegere ansvar
 • Omkostninger i forbindelse med afskedigelser
 • Inflation
 • Spredningen af offentlige udgifter
 • Toldsatser
 • Samarbejdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere
 • Brugen af internet
 • Udbredelsen af bredbånd
 • Kvaliteten af virksomhedernes konkurrencefordele
 • Den beskedne udbredelse af malaria, tuberkulose og AIDS.

Mange i gang med reformer

World Economic Forum peger på, at mange lande på grund af den reformproces, der er udløst af finanskrisen, statsgældskrisen og recessionen, arbejder målrettet på at styrke konkurrenceevnen, hvilket kan sende Danmark endnu længere ned af listen i de kommende år med mindre, at der tages skridt til at forbedre positionen på de områder, hvor Danmark ligger svagest placeret.

Omvendt skal Danmarks 15. plads ses i forhold til, at de fremstormende udviklingslande (BRIKS) ligger noget længere nede på listen. Brasilien på en 56. plads, Rusland en 64. plads, Indien på en 60. plads, Kina på en 29. plads og Sydafrika på en 53. plads.

Disse placeringer skal ses i forhold til de gældstyngede eurolande, hvor Spanien er på en 35. plads, Italien en 49. plads, Portugal en 51. plads og Grækenland en 91. plads.

Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt at rydde op i og reformere økonomien eller at have billig arbejdskraft. Andre faktorer er vigtige:

»Innovation bliver endnu mere kritisk, når det gælder en økonomis evne til at skabe velstand. Jeg forudsiger, at den traditionelle forskel mellem ”udviklede” og ”mindre udviklede” lande gradvist vil forsvinde, og at vi i fremtiden i stedet vil referere til de enkelte lande som ”innovationsrige” og ”innovationsfattige”. Det er derfor afgørende, at lederne fra erhvervsliv, regeringer og civilsamfund samarbejder om at skabe uddannelsessystemer og betingelser, der fostrer og fremmer innovation,« siger Klaus Schwab, grundlægger af og arbejdende bestyrelsesformand for World Economic Forum.

Når det gælder innovation, ligger Danmark placeret som nr. 11.

Læs også
Top job