Banebrydende dansk issejlads godt på vej

Et dansk fragtskib er som det første nogensinde cirka halvvejs igennem Nordvestpassagen.

Det er den normalt isfyldte Nordvestpassage nord om Canada, der er begyndt at åbne op og giver nye muligheder for skibstrafikken. Et dansk rederi er pionerer på området. Foto: Nasa/Wikimedia Commons

For første gang nogensinde er et fragtskib på vej igennem den såkaldte Nordvestpassage, der går nord om Canada og forbinder Atlanterhavet og Stillehavet.

Skibet er drevet af det danske redderi Nordic Bulk Carriers, og lørdag er meldingen fra rederiet, at passagen af det isfyldte arktiske farvand skrider planmæssigt fremad.

"Det går fint, og skibet er lidt mere end halvvejs gennem passagen. Vi forventer, at skibe vil være ude igen den 25. september," fortæller administrerende direktør i Nordic Bulk Carriers, Christian Bonfils, til Jyllands-Posten.

Kommercielt gangbar?

Han forklarer, at skibet endnu ikke er stødt på uforudsete problemer i Nordvestpassagen, der er en del af skibets rute fra Vancouver i Canada til Finland. Skibet sejler med en last på cirka 73.500 tons kul, og det danske rederi ville ikke give sig i kast med Nordvestpassagen, med mindre det var relativt sikker på, at det kunne lade sige gøre at komme igennem.

MV Nordic Orion
  • Dødvægt: 75.603 tons.
  • Bygget i 2011 i Japan.
  • 225 meter langt og klassificeret som isklasse 1A.
  • Kan medbringe cirka 73.500 tons kul på sejladsen, hvilket er omkring 15.000 tons mere end på en almindelig sejlads gennem den lave Panamakanal.
  • Den aktuelle sejlads foregår med en lokal islods om bord.
Kilde: Nordic Bulk Carriers

"Vi er et forholdsvist lille rederi, og spørgsmålet ved denne passage er ikke, om det kan lade sig gøre eller ej. Vi vil se, hvor stort vinduet for gennemsejling af Nordvestpassagen er, og om ruten er kommercielt gangbar. Det har vores kalkule vist, at den er," siger Christian Bonfils.

Han peger på, at sejladsen muligvis godt kunne være sket sidste år eller året før, men at rederiet nu giver sig i kast med det, fordi omstændighederne er til det. Rederiet har det rigtige skib, erfaring fra en sejlads i Nordøstpassagen i 2010 samt et godt samarbejde med de canadiske myndigheder.

Godt forberedt

Grunden til, at ruten gennem Nordvestpassagen er interessant i forhold til den gængse rute gennem Panamakanalen, er, at den er cirka 1.000 sømil (cirka 1.850 km) kortere. Dermed er der potentiale for, at rederier kan spare både tid og brændstof - alene brændstofbesparelsen, regner rederiet med, kan beløbe sig til omkring 440.000 kroner.

Både skib og besætning er tilpasset den vanskelige sejlads i det isfyldte farvand i Nordvestpassagen, og sammen med en tæt kontakt med den canadiske kystvagt skulle det give en sikker sejlads.

"Besætningen er vant til at sejle i is, og vores skib - MV Nordic Orion - er et såkaldt isklasse 1A-skib. Det er den højeste kommercielle klasse af isforstærkede skibe, og hvor et normalt skib af denne størrelse vil veje omkring 10.000 tons, vejer vores 13.000 tons. Der er altså 3.000 tons isforstærkning," siger Christian Bonfils.

Også motoren er en del kraftigere end normalt. I stedet for 11.000-12.000 hk har den en styrke på 18.500 hk.

Læs også