Ledigheden under 150.000 - men snyder tallene?

Ikke siden efteråret 2009 har ledighedstallet været så lavt, som det var tilfældet i august.

Foto: Colourbox

Der bliver fortsat færre ledige hænder i Danmark.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I løbet af august faldt ledigheden således med 2.200 og lyder nu på 149.900. Det svarer til en ledighedsprocent på 5,6, hvilket ikke er set lavere siden september 2009.

Ledighed
  • Bruttoledigheden faldt fra juli til august med 2.200 og er nu på 149.900.
  • Ledighedsprocenten faldt samtidig med 0,1 procentpoint i forhold til juli og er nu på 5,6 pct., hvilket er det laveste niveau siden september 2009.
  • Siden december 2012 er der nu blevet 24.600 færre bruttoledige dagpengemodtagere og 12.000 flere bruttoledige kontanthjælpsmodtagere. Disse udviklinger skal ses i sammenhæng med afkortningen af dagpengeperioden fra årsskiftet.
  • Ledighedsprocenten for såvel mændene som kvinderne faldt med 0,1 procentpoint fra juli til august. Dermed ligger mændenes ledighedsprocent nu på 5,6 pct. og kvindernes på 5,7 pct.
  • Ledighedsprocenten er faldet eller uændret for samtlige aldersgrupper under 60 år. Faldet har været mest markant for de 25-29-årige, med et fald på 0,6 procentpoint. Modsat er ledigheden steget med 0,1 procentpoint for de 60-64-årige.
  • Fordelt på landsdele er bruttoledighedsprocenten fortsat højest i byen København med 7,3 pct. og lavest i Nordsjælland med 4,4 pct.
  • Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der ikke er jobklare og dermed ikke indgår i bruttoledigheden, er siden juli steget med 1.100 og er nu på 111.600.
Kilde: Danmarks Statistik

Dermed fortsætter arbejdsløshedskurven med at pege nedad, hvilket den har gjort det meste af året. Samlet set er ledigheden faldet med 16.500 personer siden toppen i september 2010.

Der er dog fortsat langt ned til de lave niveauer i 2008, da halvt så mange som i dag gik ledig rundt.

Kunstigt lave tal

Selvom det umiddelbart ser ud til at gå den rigtige vej, så er der ingen grund til at lade champagnepropperne springe, mener senioranalytiker hos Nordea Jan Størup Nielsen.

"I den aktuelle situation er der således to faktorer, der kunstigt får arbejdsløsheden til at falde. Den ene faktor skyldes selve opgørelsesmetoden af ledighedstallene.

For at indgå i den registrerede ledighedsstatistik skal en person således enten være dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager i matchgruppe 1. Med forkortelsen af dagpengeperioden og den langvarige beskæftigelsesnedgang er der flere personer, der i den nuværende situation falder ud af dette system - og derfor også forsvinder ud af den registrerede ledighedsstatistik," forklarer Jan Størup Nielsen.

Dertil kommer, at den svage vækst i dansk økonomi de senere år har afledt en "betydelig afgang" fra arbejdsmarkedet.

Pas på med at tolke

Samme vurdering finder man hos række andre økonomer, herunder Handelsbankens Jes Asmussen.

"Vi mener, at man skal passe på med at tolke den faldende tendens i bruttoledigheden som et udtryk for, at arbejdsmarkedet trodser den svage økonomiske vækst," skriver han i en kommentar med de samme begrundelser som hos Nordea.

Og hos Danske Bank lyder det:

"Ledighedsfaldet skyldes desværre langt fra alene jobskabelse. Det er usikkert, hvor mange job, der er skabt i samme periode, men vi taler måske i størrelsesordenen 5.000 nye arbejdspladser. Resten af faldet skyldes et fald i arbejdsstyrken," skriver cheføkonom Steen Bocian.

Forsinket udvikling

Hos Nordea venter man, at beskæftigelsen først i midten af 2014 for alvor vil begynde at rykke sig. Der er nemlig en vis forsinkelse på arbejdsmarkedet i forhold til den øvrige del af økonomien.

"Det betyder, at den fremgang i nøgletallene for både husholdningerne og erhvervslivet, som vi i øjeblikket kan registrere, først vil materialisere sig i en højere beskæftigelse ind i 2014.

Samtidig tyder den meget svage produktivitetsudvikling over de seneste år på, at mange virksomheder har holdt en relativ høj beskæftigelsesreserve – og derfor også har kørt med en lav kapacitetsudnyttelse.

Det betyder, at den stigende efterspørgsel vi lige nu ser sprede sig i dansk økonomi i første omgang ikke vil blive mødt med en øget beskæftigelse," skriver Jan Størup Nielsen.

5.000-10.000 færre ledige om et år

Nogenlunde samme tone kan man spore hos Steen Bocian i Danske Bank.

"Væksten synes at være vendt tilbage til dansk økonomi, og vi forventer på den baggrund, at faldet i ledigheden vil kunne fortsætte. Det betyder ikke, at der ikke kan komme tilbageslag, men når vi kigger et år frem, så er der basis for at vente et fald i ledigheden på 5.000-10.000 personer," skriver han.

Læs også