Genmodificerede majs kan snige sig ind i EU

På grund af en gammel ansøgning til EU-Kommissionen kan genmodificerede produkter måske snart nå EU's markeder

USA har med 70 mio. hektar det største areal med gensplejsede afgrøder. De store GMO-afgrøder i USA er majs, sojabønner og bomuld.  Foto: Nati Harnik/AP

EU har trådt vande på spørgsmålet om genetisk modificerede produkter så længe, at der skal tages en beslutning.

Derfor skal EU's medlemslande nu tage endegyldigt stilling til, om dyrkning af genetisk modificerede produkter - GMO-produkter - skal tillades eller forbydes i EU, lyder det onsdag fra EU-Kommissionen...

Læs også