Affald fremtidens råvare?

Inden for 10 år vil vi kunne bruge en række forskellige asketyper og organiske fibre af træ, kul og plast i nye byggematerialer.

DTU har afsat midler til et forskningsprojekt, som strækker sig over 10 år, hvor forskerne skal finde løsninger til, hvordan vi kan udnytte vores affald som en ressource. Arkivfoto: Ole Steen Steen Ole

I en ikke så fjern fremtid kan affald gå hen og blive en vigtig og ikke mindst bæredygtig råvare til byggeriet. På Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har de allerede godt gang i forskningen, hvor 14 medarbejdere med hjælp fra alle de studerende på ZeroWaste Byg arbejder på at udvikle en teknologi, så både forskellige asketyper og organiske fibre kan bruges som råstoffer til produktion af bæredygtige byggematerialer.

I dag bruger man allerede flyveaske fra kulforbrænding som råstof i beton, men man mangler at tage skridtet videre. Derfor har DTU sat et 10-årigt forskningsforløb i gang – og her har de allerede fundet ud af, at hvis de finmaler slamaske, kan asken bruges som cementerstatning i beton...

Læs også