Forældrekøb kan give skattesmæk

Forældres køb af en bolig til deres studerende børn kan udløse skattesmæk til både forældre og børn. Men skatten kan begrænses, hvis købet gribes rigtigt an.

Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse af en ejerlejlighed ved overdragelse fra selskab til hovedaktionær, medens lejligheden var udlejet til hovedaktionærens søn.

Ved overdragelse af fast ejendom fra forældre til børn gælder en særlig regel, der i dag nok er kendt af de fleste, nemlig cirkulære nr. 185 af 17/11 1982, der angiver, at man kan anvende en pris, der ligger indenfor +/- 15 pct. af seneste ejendomsvurdering...

Læs også