Rige andelsforeninger kasseres på deres lån

Selv andelsboligejere i velhavende foreninger er låst fast i lejligheder, de ikke længere kan bo i.

Villy Nissen er kasserer i andelsboligforeningen Frøhaven. Foto: Michael Hansen

Else Rasmussen er formand for AB Frøhaven i Horsens. En velhavende andelsboligforening stiftet i 1990'erne. Men foreningen optog i 2008 et lån med renteswap i Nykredit. Det brændemærker foreningen.

Hun har i dag svært ved at klare trappen til boligens 1. sal, som rummer  bad og soveværelse, på grund af eftervirkningerne af et kompliceret lårbensbrud.

Men hun og hendes mand kan ikke sælge deres lejlighed, skønt den på grund af tab på renteswappen er faldet en tredjedel i værdi. Bankerne vil ikke låne interesserede kunder penge til at købe boligen, skønt foreningen ikke har økonomiske problemer.

»Mange af beboerne er ved at være ældre og vil gerne finde en bolig i et plan. Jeg kan jo se, hvor mange kræfter det kræver af mig, at boligerne er indrettet som de er. Derfor er det ærgerligt, at vi har mistet vores valgmulighed, og jeg er tvunget til at henslæbe mine sidste år her. Vi synes ikke, at vi er blevet rimeligt behandlet af Nykredit,« siger Else Rasmussen.

Hidtil har Nykredits svar på foreningens henvendelser været, at de kan købe sig ud af aftalen. Det vil lige nu koste knap 6 mio. kr. ekstra for et lån på 11 mio kr.

LÆS HELE HISTORIEN OM AB FRØHAVEN I JP PREMIUM:

Læs også