Folk i arbejde er de fattigste i Storbritannien

At "få sig et arbejde" er ikke en sikker måde at komme ud af fattigdom på.

I Storbritannien lever der nu flere i arbejde - end uden arbejde - i fattigdom.

De fattigste englændere er ikke dem, der er arbejdsløse og må klare sig på offentlige ydelser.

Ifølge BBC viser en rapport fra velgørenhedsorganisationen The Joseph Rowntree Foundation, at der - optalt på husstande - lever flest arbejdende briter under fattigdomsgrænsen.

Det er første gang i målingernes historie, at der er flere fattige blandt de arbejdende husstande end blandt de ikke-arbejdende.

Dårlig løn og deltidsjob

BBC skriver, at deltidsjob såvel som dårligt betalte job bærer meget af skylden for, at det at have et arbejde ikke længere er en gardering mod fattigdom.

Fattigdomsgrænsen er sat ved 60 pct. af den nationale middelindkomst.

I perioden 2011-2012 skulle en enlig voksen således tjene over 128 pund - cirka 1.150 kr. - om ugen for at komme over fattigdomsgrænsen, mens et par med to børn skulle tjene 357 pund - omkring 3.200 kr. - om ugen for ikke at blive betegnet som en fattig husstand.

Rapporten viser desuden, at gennemsnitsindkomsten i Storbritannien er faldet med 8 pct., siden den toppede i 2008.

Arbejdsmarkedet er usikkert

Julia Unwin, der er adm. direktør i The Joseph Rowntree Foundation, mener, at der er behov for et arbejdsmarked, som sikrer de ansatte bedre.

"Vi har et arbejdsmarked, der betaler dårlig løn og har dårlig sikkerhed. De job, der er, har lønninger, som ikke er høje nok til at få tingene til at løbe rundt for folk," siger hun til BBC.

Hun glæder sig dog samtidig over, at antallet af mennesker i fattigdom er anslået til kun at være 21 pct. af hele befolkningen, hvilket er det næst laveste tal, siden man begyndte at indsamle data om fænomenet i midten af 1990'erne.

Pensionisterne er rigere

På trods af den nedslående nyhed for de arbejdende briter, fastholder landets beskæftigelsesministerium, at et arbejde er den bedste vej ud af fattigdom.

"Bør i arbejdsløse familier har en tre gange så høj sandsynlighed for at leve under fattigdomsgrænsen," siger en talsmand for ministeriet til BBC.

Den nye rapport viser også positive tal - bl.a. at antallet af pensionister, der lever under fattigdomsgrænsen, er faldende, og at børnefattigdommen er den laveste i 25 år.

Der anslås, at der i Storbritannien lever omkring 13 mio. mennesker i fattigdom.

Læs også