Viden skal bearbejdes

Morgenavisen Jyllands-Posten fokuserer på aktuelle emner om ledelse. Denne gang handler det om videnbaseret innovationsledelse på velfærdsområderne. Svarene kommer fra: Lars Kirdan

Lars Kirdan direktør for forretningsudvikling, SAS Institute A/S

Er vi dårlige til at udnytte viden i offentlige og private virksomheder?

»Ja, vi har helt sikkert nogle systematiske udfordringer med at producere, distribuere og udnytte viden i nutidens organisationer. Når man i den offentlige sektor taler om at være evidensbaseret i sin fremgangsmåde og i sit metodevalg, handler det om at udnytte viden meget mere systematisk for at sikre størst mulig effekt i indsatsen. Men jeg ser også problemet i forhold til intern viden. Den viden, som produceres i en stabsfunktion tæt på ledelsen, slår ofte kun langsomt igennem i organisationens frontlinje. Af og til lykkes det slet ikke. På samme vis opsamler organisationen en masse viden ude hos sagsbehandlere, servicepersonale og kundebehandlere, og den bliver ikke struktureret og udnyttet, men forbliver individuel og erfaringsbaseret.«..

Læs også