Kommuner afskaffer stilladsgebyrer

Flere af de store kommuner er gået fra at opkræve gebyrer, når virksomheder stiller stilladser, containere o.lign. op. Ændringen sker af hensyn til erhvervsklimaet.

Erhvervslivet bidrager så rigeligt til kommunens indtægter, og derfor ser rådmand Bünyamin Simsek (V), Aarhus, intet grundlag for at indføre stilladsgebyrer. Foto: Peter Klint

Når bygge- og anlægsvirksomheder stiller containere, stilladser eller skurvogne op i langt størstedelen af landets kommuner, når de arbejder i byen, er det ganske gratis.

I modsætning til hovedstadskommunerne Frederiksberg og København opkræver landets øvrige storbykommuner ikke gebyrer for, at virksomhederne bruger offentlig vej eller fortov, når de bygger i byerne...

Læs også