Robotklipperen kørte fast

Selv ikke større hjul kunne få en robotplæneklipper til at klare opgaven.

De er smarte, hvis de altså virker. Med en robotplæneklipper kan man lægge sig i hængekøjen med en kold drink, nyde solens stråler og gynge frem og tilbage, mens plæneklipperen selv holder styr på græsplænen i haven. Helt så nemt var det dog ikke at få slået græsset for en mand, der havde investeret i netop sådan en maskine.

Rettelse

I printudgaven og en tidligere digital udgave af denne artikel om kvalitetsproblemer med en særlig type robotplæneklipper bragte vi desværre sammen med artiklen et billede af en nyere robotplæneklipper af et helt andet mærke end den omtalte, selvom der ingen sammenhæng var imellem det omtalte produkt og den afbillede plæneklipper. Jyllands-Posten beklager fejlen.

Plæneklipperen kunne kun køre i ca. fem minutter, inden den satte sig fast. Den uheldige ejer henvendte sig til den butik, hvor han havde købt sin plæneklipper. Her blev han henvist til producenten, som anbefalede, at ejeren af græsplænen skulle udfylde huller og ujævnheder i græsplænen.

Manden gjorde, som producenten anbefalede, men lige lidt hjalp det. Robotplæneklipperen blev ved med at sætte sig fast. Han henvendte sig derfor igen til butikken for at få pengene tilbage, men det blev afvist.

Ejeren af robotplæneklipperen valgte derfor at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet.

Større hjul

Robotplæneklipperen blev købt tilbage i 2011, og i forbindelse med behandlingen af klagen oplyste manden, at han ikke var blevet oplyst om, at plæneklipperen ikke kunne klare muldvarpeskud, større huller eller ujævnheder i haven.

FAKTA
Ankenævn
  • Her er nogle af de godkendte ankenævn.
  • Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber.
  • Ankenævnet for Forsikring.
  • Ankenævnet for Investeringsforeninger.
  • Klagenævnet for Ejendomsformidling.
  • Pengeinstitutankenævnet.
  • Realkreditankenævnet.
  • Ankenævnet for Feriehusudlejning.
  • Ankenævnet for Energi.

Mens Forbrugerklagenævnet behandlede sagen, forsøgte manden selv at løse problemet ved at montere større hjul på maskinen. Det forbedrede ydeevnen, men løste ikke problemet.

Butikken, som manden købte robotplæneklipperen i, afviste at lade købet gå tilbage, fordi maskinens begrænsninger fremgik af den medfølgende manual, og fordi der var gået mere end 30 dage, inden manden henvendte sig.

Butikken oplyste, at manden først henvendte sig ca. fem måneder efter, at han havde foretaget købet.

Da Forbrugerklagenævnet skulle træffe en afgørelse i sagen, var der uenigheder om, hvorvidt kunden skulle have medhold i sagen.

Tre af fem nævnsmedlemmer endte med at stemme til fordel for kunden, der dermed får sine penge tilbage, selv om han først henvendte sig efter fem måneder.

»Det følger af købeloven, at der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, der har haft betydning for købers bedømmelse af genstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende,« lød begrundelsen.

BRANCHENYT
Læs også