Forberedelse af testamente

Når man vil udarbejde et testamente, er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan man ønsker arven fordelt mellem arvingerne, og om der i givet fald skal være tale om særeje.

Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre generation er tanker om generationsskifte et naturligt led i disse overvejelser om fremtiden.

Med et testamente kan generationsskiftet formes og styres på plads efter den ældre generations ønsker. Den sagkyndige rådgiver, typisk advokaten, kan være behjælpelig med at udforme testamentet efter den ældres ønsker...

BRANCHENYT
Læs også