Solide markedsafkast i 2013

Pensionsselskaberne har pæne afkast i markedsrente i 2013. Dermed er de mere end 100.000 danskere, som har solgt deres pensionsgarantier, kommet godt fra start.

Arkivfoto: Anne-Marie Weber

Kun fremtiden vil vise, om det har været et klogt træk af de danskere, der inden for de seneste par år har solgt deres rentegaranti og har placeret pengene i pensionsselskabernes livscyklusfonde. Men på ganske kort sigt har valget været godt.

Mens de fleste pensionsselskaber som følge af en renteaftale med Folketinget kun har givet knap 2 pct. i depotrente til de garanterede pensionsopsparinger i 2013, har markedet i år været langt mere givende...

BRANCHENYT
Læs også