Garantisalg er sat helt i stå

Nye regler skal forhindre, at pensionsbranchen snyder kunder, der sælger deres garanti for en minimumsydelse som pensionister. Mens der ventes, er pensionsselskabernes tilbud om at købe sig ud af garantierne lukket ned.

Nordea Liv & Pension venter på en afklaring af reglerne, før man igen giver kunderne mulighed for omvalg, oplyser direktør Steen Michael Erichsen. Arkivfoto

Danskerne har solgt pensionsgarantier for milliarder de seneste to år. Men nu er alle tilbud sat i bero.

Pensionsselskaberne venter på de nye lovregler om, at der skal regnes på kundernes individuelle pensionsaftaler, når betalingen for at slippe pensionsgarantien beregnes...

BRANCHENYT
Læs også