Erhvervslivet tør atter investere

Ny måling viser, at investeringstørken måske snart er slut. Men virksomhederne investerer muligvis i udlandet i stedet.

Virksomhedernes begyndende optimisme ser også ud til at smitte af på deres lyst til at investere noget mere. Spørgsmålet er nu, om det bliver i Danmark eller i udlandet.

Næsten halvdelen af de 355 virksomheder i en måling fra analysehuset Wilke for Jyllands-Posten forventer, at de vil investere mere i 2014, end de gjorde i 2013. Målingen hænger sammen med svar, der viser, at selvsamme virksomheder ser en robust fremgang på eksportmarkederne i 2014...

Læs også