Arbejdsmiljøet dumper i fagforening

De kæmper for 46.000 medlemmers arbejdsforhold. Men det sker under kritisable forhold.

Tegning: Rasmus Sand Høyer

Dansk Magisterforening kæmper for at sikre 46.000 højtuddannede medlemmer de bedst mulige løn- og arbejdsforhold. I 2014 vil fagforeningen blandt andet sætte det psykiske arbejdsmiljø højt på dagsordenen. Men inde bag murene i Dansk Magisterforenings ombyggede forbundshus på Peter Bangs Vej i København, er det psykiske arbejdsmiljø så belastet, at der er behov for en hurtig indsats, mener en af landets førende eksperter i arbejdsmiljø, professor Tage Søndergaard Kristensen, ifølge Politiken mandag.

Mangel på tillid og respekt

I en intern arbejdspladsvurdering (APV), som Politiken er kommet i besiddelse af, tegner medarbejderne billedet af en arbejdsplads præget af et voldsomt arbejdspres og tempo, meget lidt anerkendelse fra ledelsen, uklare roller og arbejdsopgaver og frem for alt: en katastrofal mangel på tillid og respekt i forholdet mellem medarbejdere og topchefer.

»Medarbejderne har mistet tilliden til topledelsen; den var ikke for stor i forvejen, men nu har den taget et dramatisk dyk. Konsekvenserne af et så dårligt psykisk arbejdsmiljø er ofte ret alvorlige. Det giver dårlig trivsel, lavt engagement, dårlig betjening af medlemmerne og med tiden et højt sygefravær. Så det her er en alvorlig sag, der skal håndteres i en fart«, siger Tage Søndergaard Kristensen til Politiken.

Hovedbestyrelse ikke orienteret

Kilder tæt på sagen undrer sig over, at forbundets ledelse ikke har fundet det relevant at informere de politisk valgte medlemmer i forbundets hovedbestyrelse, selvom APV'en lå klar allerede 25. oktober sidste år.

Forbundets formand Ingrid Stage bekræfter over for Politiken, at hovedbestyrelsen endnu ikke er informeret, til gengæld er sagen behandlet i forretningsudvalget, der tæller fem af de i alt 17 hovedbestyrelsesmedlemmer. At de øvrige medlemmer ikke har fået besked, forklarer Ingrid Stage med ønsket om at afvente ledelsens løsningsforslag, der skal være klar senere på måneden:

»Jeg kan ikke give dig en entydig forklaring på, at det er gået så galt. Men det er selvfølgelig dybt alvorligt og et problem for troværdigheden, når en fagforening ikke har styr på arbejdsmiljøet. Men forretningsudvalget har fuld tillid til, at direktøren håndterer sagen i samarbejde med medarbejderne«, siger hun til Politiken.

Det var ikke mindst en kritisk arbejdspladsvurdering, der i 2007 kostede den tidligere topchef jobbet. Nu hedder direktøren Christian Strøm. Han siger til Politiken, at:

»Vi skal have genopbygget tilliden og det konstruktive samarbejdsklima, og vi er i fuld gang«.

Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra tillidsrepræsentanterne.

BRANCHENYT
Læs også