Børnefamilier med høj indkomst skal betale mere i skat

Se hvordan din børnecheck påvirkes af den nye skattereform.

Fra og med i år er det slut med ligestilling af børnefamilier, når det drejer sig om børnechecken.

Det er slut med skattemæssig ligestilling af børnefamilierne. Fra nytår bliver børne- og ungeydelsen, bedst kendt som børnechecken, reduceret for de højst lønnede danskere.

Børnecheck
  • Børne- og ungeydelsen, bedst kendt som børnechecken, udbetales automatisk til børnefamilier.
  • Børnechecken blev indført som led i skattereformen i 1987. Formålet var at præmiere børnefamilierne.
  • Oprindelig var det meningen, at det skulle ske i form af et ekstra fradrag. Men det blev ændret til, at forældrene i stedet fik en check.

Og børnechecken, som blev indført af Schlüter-regeringen i 1987, er netop en del af skattesystemet. Den er ikke et tilskud. Så en nedregulering af børnechecken er altså reelt en skatteforhøjelse.

De nye regler får kun konsekvenser for folk, der tjener over 712.600 kr. om året. Men det kan faktisk være indviklet at beregne, hvordan man rammes. Sydbank har for epn.dk beregnet, hvordan forskellige danskere rammes af de nye regler.

"I nogle tilfælde er indkomsten så høj, at der slet ikke bliver udbetalt børnepenge. Hvornår det er tilfældet, afhænger af, hvor mange børn, der er, og hvor gamle de er," siger forbrugerøkonom i Sydbank, Camilla Skovsbo Erichsen, til epn.dk.

De nye satser:

Barnets alder

Årligt

Per kvartal

Per måned

0-2 år

17.616

4.404

 

3-6 år

13.944

3.486

 

7-14 år

10.980

2.745

 

15-17 år

10.980

 

915

Så meget nedsættes ydelsen

Børnepengene bliver i 2014 reguleret med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger 712.600 kr. For ugifte er det kun ens egen og dermed ikke samleverens indkomst, der påvirker nedtrapningen af børnepengene. Jo mere man tjener, desto større er nedsættelsen.

Årlig nedsættelse af børnefamilieydelse for ugifte:

Ydelsesmodtagerens årlige indkomst, kr.

Årlig nedsættelse i ydelsen, kr.

under 712.600

0

800.000

1.748

900.000

3.748

1.000.000

5.748

Ægtefælles indkomst har også betydning

Hvis man er gift, er det ikke kun indkomsten for den person, der modtager ydelsen - typisk moderen - der påvirker størrelsen på børnefamilieydelsen. Tjener modtageren af børnepengene under 712.600 kr., mens ægtefællen tjener over 712.600 kr., bliver børnefamilie-ydelsen nedtrappet. Her vil ydelsen altså blive nedtrappet, hvis minimum én af parterne tjener mere end 712.600 kr.

Tjener begge parter i ægteskabet over 712.600 kr., så vil begges indkomst medvirke til en nedtrapning af børnepengene. 

Ydelsesmodtagerens årlige indkomst, kr.

Årlig indkomst for den anden part i ægteskabet, kr.

Årlig nedsættelse i ydelsen, kr.

under 712.600

under 712.600

0

under 712.600

800.000

1.748

800.000

under 712.600

1.748

800.000

800.000

3.496

1.000.000

1.000.000

11.496

0 kr. i børnepenge

Hvis der kun er et barn, og barnet er ni år, vil den årlige børnefamilieydelse være 10.980 kr. uden regulering. Hvis indkomsten efter arbejdsmarkedsbidrag for en ugift børnefamilieydelsesmodtager er 1.261.600 kr. eller derover, er indkomsten så høj, at børnepengene vil blive nedtrappet fuldstændigt.

Det samme er tilfældet, hvis ydelsesmodtageren er gift, og har en indkomst under 712.600 kr., mens den anden part i ægteskabet tjener 1.261.600 kr.

Så høj skal indkomsten efter arbejdsmarkedsbidrag være, før der sker 100 pct. nedtrapning. Der er tale om en familie med ét barn, hvor ydelsesmodtageren er ugift, eller hvor kun den ene part i ægteskabet har en indkomst som overstiger 712.600 kr.

Barnets alder

Årlig indkomst, kr.

Indkomst over grænsen på 712.600 kr.

Årlig nedsættelse, kr.

0-2 år

1.593.400

880.800

17.616

3-6 år

1.409.800

697.200

13.944

7-15 år

1.261.600

549.000

10.980


Klik her for at læse mere om de nye regler
 

Læs også