151.000 står i kø til et job

Men i løbet af 2014 vil ledigheden falde, vurderer flere økonomer.

Økonomerne havde ventet et fald, men bruttoledigheden i Danmark steg fra oktober til november med 300 personer.

Dermed var bruttoledigheden i november på 151.900 personer, og derfor ligger ledigheden uændret på 5,7 pct. af arbejdsstyrken. Tallene er omregnet til fuldtidsbeskæftige og korrigeret for sæsonudsving.

Økonomer havde på forhånd forventet et fald i bruttoledigheden fra 5,7 til 5,6 pct. i november.

På vej mod  bedring

Trods den lille stigning i bruttoledigheden vurderer senioranalytiker Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at arbejdsmarkedet er på vej mod bedre tider.

"Bruttoledigheden er stort set uændret den seneste måned. Sammen med den månedlige AKU-ledighed viser begge opgørelser, at arbejdsløsheden har haft en faldende tendens i løbet af 2013. Meget tyder derfor på, at arbejdsmarkedet reelt er på vej mod bedre tider," lyder det fra Erik Bjørsted.

Han forventet i 2014 en stigning i beskæftigelsen på 10.000-15.000 personer.

"Selv om forbrugerne fortsat er forsigtige, er virksomhederne faktisk begyndt at slå flere stillinger op. Det kan derfor tyde på, at virksomhederne så småt er begyndt at tro på et forestående opsving," tilføjer Erik Bjørsted.

Udsigt til en vending

Hos Nordea ligger cheføkonom Helge J. Pedersen på samme linje.

"Selv om arbejdsløsheden steg lidt i november, er ledigheden med 5,7 pct. af arbejdsstyrken på det laveste niveau siden efteråret 2009. Sammenholdt med statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale, som bebudede mere gang i det offentlige forbrug, taler det for, at der i løbet af 2014 kan ske en vending på arbejdsmarkedet," siger Helge J. Pedersen.

"Det er fornuftigt"

Hos Handelsbanken tolker cheføkonom Jes Asmussen også tallene positivt.

"Trods stigningen i bruttoledigheden på de 300 personer, er der tale om en stabil udvikling, og ledighedsprocenten holder sig på 5,7. Det må siges at være fornuftigt, i betragtning af hvor svagt økonomien har udviklet sig," lyder det fra Jes Asmussen.

Tallene snyder lidt

Han peger samtidig på, at den lave ledighed dækker over en skævvridning fra afkortningen af dagpengeperioden.

"Antallet af bruttoledige dagpengemodtagere er siden december 2012 faldet med 26.200 personer, mens antallet af bruttoledige kontanthjælpsmodtagere kun er steget med 15.700 personer. Det indikerer, at dagpengereformen har sendt en del ud af den registrerede ledighed," forklarer han.

"Den alternative arbejdsløshedsopgørelse i form af arbejdskraftundersøgelsen (AKU) giver et mere reelt billede af, hvor mange danskere der egentlig er arbejdsløse, og som godt kunne tænke sig et job. I november var der således 200.000 AKU-ledige i modsætning til antallet af bruttoledige på 151.900 personer. Set over de seneste tre måneder er ledigheden dog faldet med 7.000 personer i AKU-opgørelsen," uddyber Jes Asmussen.

Derfor vil forbedringen på arbejdsmarkedet også kun slå igennem i et behersket tempo.

"Fremadrettet venter vi kun en langsom genopretning på arbejdsmarkedet - dertil er vækstudsigterne efter vores vurdering stadig for begrænsede," siger Jes Asmussen.

Privatforbruget skal op

Hos tænketanken Cepos tager cheføkonom Mads Lundby Hansen dagens tal som udtryk for, at danskerne skal begynde af bruge penge, før der for alvor sker en fremgang på arbejdsmarkedet.

"Man må konstatere, at ledigheden gennem nogle måneder har bevæget sig sidelæns. Det kommende år kan det forventes, at ledigheden kan falde lidt, hvis det danske private forbrug kommer lidt mere op i gear," siger Mads Lundby Hansen.

Han peger på, at det private forbrug udgør cirka halvdelen af bruttonationalproduktet.

"Derfor betyder det meget for økonomien og beskæftigelsen, at danskerne bruger penge. Med henblik på at øge forbruget er det nyttigt af finansloven for 2014 ikke indeholdt skatte- og afgiftsstigninger, men tværtimod en fremrykning af skattelettelser. Desuden er det vigtigt, at eksporten kommer til at stige," tilføjer Mads Lundby Hansen.

Lidt færre ledige i år

Hos Danske Bank hæfter privatøkonom Las Olsen sig ved, at ledigheden især faldt i første halvdel af 2013.

"Dagens tal kan ikke rigtig styrke billedet af en vending på det danske arbejdsmarked, selv om det er værd at huske på, at ledigheden faktisk faldt ganske pænt i første halvdel af 2013. Efter vores vurdering er der således fortsat udsigt til, at lidt højere økonomisk vækst vil udløse lidt højere beskæftigelse og dermed lidt færre arbejdsløse her i 2014," vurderer Las Olsen.

BRANCHENYT
Læs også