Maritime forslag bliver ofte realiseret

Det er ikke altid tilfældet, at kommissioner og lignende ender resultatløst. 38 forslag fra det maritime vækstteam er godt undervejs med at blive realiseret. Det maritime erhverv har bevågenhed, som kun få andre brancher.

Formand for Danmarks  Rederiforening Carsten Mortensen.  Arkivfoto: Mik Eskestad

Når dansk søfart ønsker en udvidelse af DIS- og tonnageskatordningerne, er det langt fra usandsynligt, at ønsket bliver efterkommet. Uanset skiftende regeringers farve har søfarten længe stået på god fod med de danske magthavere, der har et godt øje til den maritime sektor og nationens maritime historiefortælling

Søfartserhvervet har som et af landets vigtigste brancher en lang tradition for at få, hvad man peger på, når man argumenterer for sin sag, og i forbindelse med det maritime vækstteam, der kom med 38 vækstskabende forslag i slutningen af 2012, er flere af dem også godt på vej til at blive realiseret...

BRANCHENYT
Læs også