Novo-chef: Dyrt at få de dygtige

God løn og gode optionsprogrammer er en nødvendighed, hvis man vil være med i toppen, forklarer koncerndirektør i Novo Nordisk, Jesper Brandgaard.

Jesper Brandgaard. Foto: Novo Nordisk PR-foto

Hvorfor har I incitamentprogrammer i Novo Nordisk?

»I Novo Nordisk er de nødvendige for at tiltrække og fastholde ledere, der skal til at drive en pharmavirksomhed i verdensklasse. Vi ved, hvad aflønningen er for tilsvarende stillinger andre steder i verden, og der er eksempler på, at toplederne i Novo er blevet tilbudt stillinger i andre pharmavirksomheder, hvor aflønningen afspejler det niveau, der er i de 10 største virksomheder i branchen. Vi benchmarker årligt lønpakkerne på CEO- og CFO-niveau med de største virksomheder i Danmark og de største pharmavirksomheder i Europa for at sikre at bestyrelsen har god markedsindsigt.«..

BRANCHENYT
Læs også