Undren over ministers ros til svinebrug

Danske svin strutter lidt mindre af penicillin, end de gjorde for fire år siden.

Den nye fødevareminister Dan Jørgensen (S) hæfter sig nu ved, at forbruget af antibiotika ifølge nye tal fra Fødevarestyrelsen er faldet med 11 procent fra 2009 til 2013. Dermed når de danske landmænd den politiske målsætning om at sænke forbruget med mindst 10 procent i perioden, fremhæver ministeren.

Men ministerens melding er »direkte vildledende«, siger en af de fremmeste eksperter i antibiotikaresistens, overlæge, dr.med. Hans Jørn Kolmos fra Klinisk-mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital, til Politiken torsdag.

»Tværtimod er der fra 2011 til 2012 sket en voldsom stigning i spredningen af multiresistente stafylokok-bakterier fra svin til mennesker; fra 164 i 2011 til 232 tilfælde i 2012«, siger Kolmos, der også er professor på Syddansk Universitet, til Politiken.

Resistent spredning

Hans Jørgen Kolmos peger på, at brugen af antibiotikummet tetracyklin per produceret svin steg med næsten 50 procent over 10-årsperioden 2003-12.

»Udviklingen i tetracyklinforbruget er særlig bekymrende, fordi det efter alt at dømme er en væsentlig årsag til den kraftige spredning af de multiresistente stafylokok-bakterier«, siger han til Politiken.

Hans Jørn Kolmos mener også, at det er vildledende, at ministeren kun hæfter sig ved det samlede forbrug i 2009 og 2013. »I 2009 var det samlede forbrug ualmindelig højt. Så faldt det lidt, men steg igen 2011-2012, og igen her i 2013«, siger professoren - der konkluderer, at der er lang vej igen.

DN: For tidligt fra soen

Danmarks Naturfredningsforening (DN) er enig i Kolmos' kritik og foreslår, at konventionelle landbrug lærer af de økologiske, der fravænner smågrisene syv uger efter fødslen i stedet for tre uger.

»Det er især ved den tidlige fravænning af smågrisene, at de store mængder antibiotika bliver brugt - her bruger de konventionelle landmænd 13 gange så meget som de økologiske. Smågrisene kan ikke naturligt tåle at gå fra somælk til fast føde«, påpeger Rikke Lundsgaard, landbrugsmedarbejder i DN, til Politiken.

Politiken har også forelagt professor Kolmos' kritik for fødevareministeren, men i en mail til Politiken fastholder han sin glæde over, at 2009-målet er nået. Han mener, at »et velfungerende system sikrer, at vi bruger mindst muligt antibiotika i Danmark«, skriver Politiken.

BRANCHENYT
Læs også