Pengene vælter ind i den danske kasse

Stort overskud på betalingsbalancen vil være med til at fastholde lave renter.

Eksporten har været svagt stigende over de seneste tre måneder. Foto: Per Folkver

Danmark fortsætter med at have store overskud på betalingsbalancen, og det er godt nyt for Danmark. Det kan nemlig medvirke til at holde renterne på et fortsat lavt niveau.

Cheføkonom Helge J. Pedersen fra Nordea glæder sig over, at Danmark fortsat har stort overskud på betalingsbalancen. Overskuddet i november blev på 12,1 mia. kr. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Investeringer i udlandet

"Set over de seneste 12 måneder er overskuddet nu på 127,6 mia. kr. Det er næsten 15 mia. kr. højere end i den tilsvarende periode året før, og det er især overskuddet i løn- og formueindkomster, som ligger til grund for stigningen. Den post har tegnet sig for hele 64,2 mia. kr.;" siger Helge J. Pedersen.

"Det er ikke mindst Danmarks position som nettokreditor over for udlandet og de danske virksomheders investeringer i udlandet, det giver det enorme overskud på betalingsbalancen," tilføjer han.

Fortsat lav rente

Samtidig glæder Helge J. Pedersen sig over, at tallene er godt nyt for Danmark.

"Det er med til at fastholde positionen som sikker havn på de finansielle markeder, og dermed vil det være med til at fastholde de nuværende ekstremt lave renter. Det er en vigtig byggesten i fremtidig vækst og er med til at holde hånden under boligmarkedet," tilføjer Helge J. Pedersen.

Mindre end i oktober

Overskuddet i november var dog 7.0 mia. kr. mindre end det rekordstore overskud i oktober.

Når november ikke kunne stå mål med oktober, skyldes det primært et fald på 6,1 mia. kr. i overskuddet på varer og tjenester. Overskuddet i november var dog 0,9 mia. kr. større end i november2012.

"Hvis vi ser isoleret på handelsbalancen, viser den et overskud på 5,5 mia. kr. i november. Den samlede eksport faldt med 4,8 pct, mens importen steg med 2,8 pct. Det er især en nedgang i salget af vindmølledele til Storbritannien og lægemidler til USA, der har vendt eksportstigningen i oktober til et fald i november," forklarer Ulrikke Ekelund, cheføkonom i BRFkredt.

"Trods faldet i november steg eksporten med 0,9 pct. set over en tremåneders periode. Det er især vindmølledele til Tyskland og Storbritannien, der trækker den øgede eksport," tilføjer hun.

Større eksport til Tyskland

Samtidig peger hun på endnu en god nyhed i tallene.

"Eksporten til vores store samhandelsparter Tyskland er stigende, når man ser på en tremåneders periode, og i forhold til 2012 har stigningen været på 15,5 pct. Det er glædeligt, at vi har en stigende eksport til nogle af de lande, der klarer sig bedst. Det giver håb om, at vi i løbet af året for alvor kan vriste os fri af krisen," understreger Ulrikke Ekelund.

På vej mod rekord

I Sydbank glæder makroøkonom Peter Bojsen Jakobsen sig over, at overskuddet på betalingsbalancen er på vej mod rekord for 2013 som helhed.

"Selv om overskuddet faldt i forhold til oktober, er overskuddet nu rekordhøjt, selv om vi stadig mangler tallene for december," forklarer Peter Bojsen Jakobsen.

"Overordnet set er det godt for dansk økonomi med et rekordstort overskud på betalingsbalancen. Det skaber både ro og troværdighed omkring dansk økonomi. Det vil medvirke til at sikre fortsat lave renter til både virksomheder og forbrugerne. Overskuddet skyldes i høj grad, at både forbrugere og virksomheder har sparet op i stedet for at forbruge og investere. Derfor venter vi et  fald i overskuddet i 2014, i takt med at virksomhederne igen får lyst til at investere," tilføjer Peter Bojsen Jakobsen.

Han peger også på, at stigningen i importen kan være et tegn på, at der er en bedring på vej i danskernes privatforbrug.

"Udviklingen i importen har siden sommeren vist positive tegn. Men der er dog stadig usikkerhed om udviklingen af privatforbruget," siger Peter Bojsen Jakobsen.

DI: Eksporten skuffer

Hos Dansk Industri betragter man faldet i eksporten som en skuffelse.

"Novembers fald i eksporten er skuffende. Udviklingen vidner om, at væksten på eksportmarkederne fortsat er meget svag, og at vi ikke kan forvente, at ordrerne kommer af sig selv," siger chefkonsulent Allan Sørensen.

Set over de seneste tre måneder er eksporten til USA og Kina faldet med hhv. 2,6 og 3,8 pct. Og set over det seneste år er eksporten til verden uden for EU faldet med 0,6 pct.

"Det er især bekymrende, at eksporten til landene uden for EU er faldet det seneste år. Det er her, at den økonomiske fremgang er mest markant, og det langsigtede vækstpotentiale er størst," tilføjer Allan Sørensen, DI.

Fremgang på nære markeder

I landbruget mener man også, at dagens tal er udtryk for, at den danske eksport fortsat er udfordret. Men samtidig er der også lyspunkter.

" Vi er ikke ude af den finansielle krise endnu, men når det er sagt, så ser 2013 dog ud til at blive et bedre år, og især de nære markeder som Tyskland er begyndt at købe en del danske varer igen," siger cheføkonom i Landbrug & Fødevarer Thomas Søby, der glæder sig over et rekordår.

"Fødevaresektoren ser samlet tilbage på 2013 som et rekordår, hvor landbrugseksporten rammer tæt på 158 mia. kr. Det er 10 mia. kr. mere end i 2012, hvilket gør fødevareklyngen til en af de tungeste bidragsydere til eksportvæksten i det forgangne år," tilføjer Thomas Søby.

Læs også