Skattestigning på 655 procent

Flere fritidslandmænd har fået en stor skattestigning, fordi Skat har omklassificeret deres grunde.

Skat har ændret vurderingen af landmanden Poul Martinussens grund fra landbrugsejendom til beboelsesejendom. Derfor stiger hans ejendomsbeskatning med 655 procent. Foto: Gregers Tycho

Det skriver DR Syd.

En af dem er Poul Martinussen, som har et lille fritidslandbrug syd for Broager ved Sønderborg. Han har 5,2 hektar jord, hvoraf det meste er udlagt som mark til hans heste.

Ejendommen ligger i en landzone, men fordi der er mindre end 5,5 hektar jord har SKAT ændret vurderingen af ejendommen fra landbrugsejendom til beboelsesejendom.

I Sønderborg Kommune er grundskyldpromillen på beboelsesgrunde 27,1 promille, mens den for landbrugsjord ligger på godt seks promille. Derfor stiger ejendomsskatten betragteligt, hvis ejendomstypen bliver ændret.

Pløjemark eller prydhave

For Poul Martinussen giver det ikke mening, at han skal betale skat af sine marker, som om det var en villagrund i byen.

- Det kammer over for mig, når man ikke skelner mellem pløjemark og prydhave, og det gør man ikke her. Man opkræver den fulde grundskyld på 27,1 promille af hele ejendommens areal, siger han til DR Syd.

Hvor Poul Martinussen før betalte 2.500 kroner om året i ejendomsskat, skal han nu af med godt 19.000 kroner. Det svarer til en stigning på 655 procent.

Hos Landdistrikternes Fællesråd frygter næstformand Karsten Gram, at det kan gå ud over udviklingen i landområderne, hvis ejendomsskatten på de små ejendomme stiger.

- Den høje ejendomsskat hæmmer de mennesker, som ville vende udviklingen ved at flytte fra hovedbyerne ud på landet, siger han til DR Syd.

En sten i markvejen

Den bekymring deler Poul Martinussen.

- Det går ud over ejendommenes omsættelighed på længere sigt. Man kunne frygte at de stærke borgere, som man gerne vil beholde i de små landsbysamfund ville vælge anderledes, når ejendomsskatterne er så store, siger han.

Det er Skat, som fastsætter ejendomstyperne, og ifølge reglerne kan alle ejendomme på under 5,5 hektar anses som parcelhusgrunde, også selv om de ligger i landzoner.

Ifølge Landbrug og Fødevarer er der 1.000 landejendomme under 5,5 hektar i Danmark.

BRANCHENYT
Læs også