Pensionerede Grete Sønderskov er glad for at udfylde en rolle

Det var underligt, da folk kritiserede Ritt Bjerregaard for at være for gammel til at blive overborgmester, siger Grete Sønderskov, der er 71 år og født næsten samtidig med politikeren. Hun har stadig lyst til at virke.

Grete Sønderskov, 71, synes, at det er rart at være til nytte. Foto: Charlotte De La Fuente

Grete Sønderskov kunne have fået Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års tro tjeneste.

Men efter 39 år som administrativ medarbejder på Aarhus Universitet gik hun som 65-årig på pension. Ikke fordi hendes liv var færdigt, slut eller forbi, men fordi samfundets normer dikterede det...

Læs også