Så meget gladere er chefen end dig

En ny undersøgelse viser markante forskelle i lykke mellem bosser og medarbejdere.

Foto: Joachim Adrian

Lykken er at være chef.

Den konklusion kan man let drage, hvis man kigger på en ny tilfredshedsundersøgelse, som den amerikanske tænketank Pew Research Center udgav tidligere på ugen.

På en række parametre viser undersøgelsen, at virksomhedschefer er lykkeligere end almene medarbejdere.

Lykkelige ledere

Tænketanken har spurgt 1.300 personer, der enten arbejder fuldtid eller deltid, om deres tilfredshed med familielivet, deres nuværende job og økonomiske situation.

UNDERSØGELSE

Den amerikanske tænketank Pew Research Center har undersøgt forskellen i tilfredshed mellem chefer og almene medarbejdere i en rundspørge blandt 1.300 personer. Det gav følgende resultater:

  • Familieliv: 83 pct. af chefer er "meget tilfredse" mod 74 pct. af medarbejderne.
  • Nuværende job: 69 pct. af chefer er "meget tilfredse" mod 48 pct. af medarbejderne.
  • Økonomisk situation: 40 pct. af cheferne er "meget tilfredse" mod 28 pct. af medarbejderne.

Derudover blev de to grupper spurgt, om de var enige i følgende udsagn:

  • Anser jobbet som en karriere: 78 pct. enighed blandt cheferne mod 44 pct. af medarbejderne.
  • Bliver betalt retfærdigt for det stykke arbejde, de laver: 62 pct. enighed blandt cheferne mod 54 pct. af medarbejderne.
  • Leder efter et nyt arbejde: 12 pct. enighed blandt cheferne mod 23 pct. af medarbejderne.

I alle tre kategorier udtrykker de adspurgte chefer en højere glæde sammenlignet med medarbejderne.

Mere end otte af 10 bosser er "meget tilfredse" med deres familieliv, syv af 10 med det nuværende job, mens lidt færre er lykkelige over den økonomiske situation, nemlig fire af 10.

Cheferne er henholdsvis 9, 12 og 21 procentpoint mere tilfredse i de tre centrale kategorier end medarbejderne, viser undersøgelsen.

Jobbet er en karriere

Samtidig viser rundspørgen blandt ledere og medarbejdere, at cheferne generelt er stærkere knyttet til deres job.

Næsten otte af 10 ledere ser deres job som en karriere, mens det kun gælder lidt over fire af 10 medarbejdere.

Desuden leder kun 12 pct. af cheferne efter et nyt job, mens det gælder næsten en fjerdedel af medarbejderne.

Ældre chefer

Folkene bag Pew Research Centers undersøgelse noterer, at flere af resultaterne kan hænge sammen med den gennemsnitlige alder på ledere og medarbejdere.

I gennemsnit var de adspurgte chefer 47 år mod 39 år hos medarbejderne, og dermed er de sandsynligvis længere i deres personlige og professionelle liv.

Til trods for den umiddelbare lykke, der synes at være forbundet med at være chef, svarede kun omkring halvdelen af de personer, der ikke allerede er ledere, at de ønsker at blive boss på et tidspunkt.

Læs også