Træpiller skaber mere global opvarmning end kul

Ny dansk rapport hamrer en pæl gennem et centralt punkt i regeringens energiforlig.

Det skriver Ingeniøren.

Rapporten viser, at træpiller er en mere klimaskadelig løsning end kul, hvis målet er at undgå en global opvarmning på to grader. En massiv omstilling fra kulfyring til fyring med træpiller risikerer at skubbe den globale temperatur over to grader hurtigere, end hvis vi bare fortsatte kulfyringen. Sådan lyder en af konklusionerne i rapporten fra Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer (DCA).

Fyring med træpiller udsender nemlig mere CO2, end fyring med kul, fordi energieffektiviteten er mindre. CO2-gevinsten kommer først, når nyplantede træer efter flere år har suget den overskydende CO2 til sig.

»Der er ingen tvivl om, at træpiller giver en god CO2-reduktion på den lange bane, men problemet er, at vi er tidspressede, hvis vi skal undgå en global temperaturstigning på de to grader, som FN´s klimapanel advarer mod,« siger seniorforsker Uffe Jørgensen fra DCA til ing.dk.

Tålmodighed påkrævet

Rapporten henviser til en canadisk undersøgelse om CO2-udledningen ved afbrænding af træpiller i forhold til kul, der konkluderer, at der går mellem 16 og 40 år før træpiller er mindre klimaskadelige end kul.

Om tilbagebetalingstiden er 15 eller 40 år afhænger af, om træpillerne bliver produceret af hele træer eller af restprodukter fra tømmerindustrien, som f.eks affaldstræ eller udtyndingstræer. Bruger man udelukkende affaldstræer, går der 16 år, før CO2-udledningen til atmosfæren svarer til, hvad den havde været, hvis man fyrede med kul.

Dermed hamrer rapporten en pæl gennem energiforligets præmis, hvor klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) påstand har været, at omlægningen fra kul til biomasse er med til at sikre en CO2-reduktion på 34 procent i 2020 i forhold til 1990. Ifølge rapportens tal vil en massiv omstilling fra kul til træpiller hos Dong Energy først begynde at bidrage til en reduktion i 2030, hvis omstillingen sker i år. Indtil da vil brugen af træpiller faktisk føre til en højere CO2-udledning.

Samme melding er tidligere kommet fra medlem af Klimakommissionen Jørgen Henningsen, der mener, at regeringen ikke længere kan ignorere, at energiforliget bygger på et forsimplet grundlag.

BRANCHENYT
Læs også