Så langt har boligejerne til pristoppen

Regionerne er i gang med at rejse sig efter kollaps på boligmarkedet. Særligt en region er tæt på toppen.

Boligpriserne er igen stigende efter en stor nedtur under den økonomiske krise. Særligt nordjyderne er tæt på toppen rent prismæssigt. Foto: Carsten Andreasen

Godt nyt til boligejerne: Hus- og lejlighedspriserne er i flere af landets regioner på vej tilbage til niveauet før den økonomiske krise.

Det viser en opgørelse som Spar Nord har lavet på baggrund af tal fra Realkreditrådet.

De nordjyske boliger er således blot 5 pct. under toppen, mens midtjyderne har 13 pct. op til det prismæssige højdepunkt, inden kollapset på markedet for 6-7 år siden.

Købte dyrt

Langt værre ser det dog ud for den del af de sjællandske huse og lejligheder, der ikke befinder sig i hovedstadsområdet.

Ifølge Spar Nords opgørelse ligger priserne i Region Sjælland fortsat 34 pct. under topniveauet før krisen.

"Boligejerne i Region Sjælland købte dyrt før krisen og har efterfølgende set nogle af de største prisfald i landet. Samtidig er det svært at få øje på hverken demografi eller konjunkturmålinger, der peger i retning af en snarlig korrektion.

Og det stiller ikke sjællænderne i en særlig gunstig situation, når det handler om at få genvundet det tabte," siger Spar Nords cheføkonom Jens Nyholm i en kommentar til tallene.

Teknisk insolvens

De sjællandske boligejere betaler dermed prisen for, at området var ramt af voldsomt opskruede priser i tiden op til krisens indtog.

Det kan være stærkt problematisk, hvis man sidder i en bolig, der er langt mindre værd, end man i sin tid betalte for den, og man samtidig ønsker at sælge.

"Det betyder alt andet lige, at teknisk insolvens er en tilstand, som især boligejere i Region Sjælland må forholde sig til.

For hvis din bolig kun kan sælges for en pris, der er langt lavere, end det du købte og belånte den til, så kan du være stavnsbundet til bopælen, indtil priserne har rettet sig op, eller tabet på anden vis er blevet tåleligt for din økonomi," siger Jens Nyholm.

København i høj fart

Også Region Hovedstaden og Syddanmark har forholdsvis lang vej igen med priser, der ligger 24 pct. og 17 pct. under topniveauet.

Ikke mindst førstnævnte  har dog udsigt til at genvinde det tabte. Priserne på lejligheder i Region Hovedstaden er det seneste år steget med 13,8 pct., og den generelle vandring mod storbyerne er med til at presse priserne op.

Ser man alene på lejlighederne i hovedstadsregionen, så viser de seneste tal fra Home og Danske Bank (december-tal), at priserne er 19,8 pct. under toppen i 2006. Det svarer til 530.000 kr.

"Før krisen blev priserne skruet voldsomt op især i hovedstadsområdet, og derfor har vi også efterfølgende set, at faldet blev tilsvarende større. Til gengæld omsættes husene meget hurtigere i hovedstaden, der både har demografien og konjunkturudsigterne med sig," siger Jens Nyholm.

BRANCHENYT
Læs også