Dong sælges billigere end kriseramte konkurrenter

En opgørelse viser, at Goldman Sachs betaler en lav pris for energiselskabet.

Foto: Lars Krabbe

En gennemgang Berlingske Research har lavet viser, at værdien af DONG set i forhold til selskabets egenkapital ligger i den lave ende, når man sammenligner med energiselskabets europæiske konkurrenter. Berlingske har sammenlignet DONG med otte børsnoterede energiselskaber, og her viser det sig, at det danske energiselskab befinder sig på en 6. plads blandt de i alt ni selskaber, når man altså holder værdien op imod selskabets egenkapital.

DONG er forud for kapitaludvidelsen med Goldman Sachs, ATP og PFA prissat til 31,5 mia. kr., hvilket er mindre end selskabets egenkapital. Men værdiansættelse er en vanskelig størrelse, og prisen afspejler som regel forventningen til selskabets fremtidige indtjening, og her kan DONG's gasaktiviteter trække i den gale retning ifølge Jyske Banks analytiker Jens Houe Thomsen.

"Noget af det, der er afgørende for værdiansættelsen af et energiselskab er, på hvilken basis, man producerer energien. Vand, vind, atomkraft eller gas? Der handler vandkraft for eksempel til en høj værdi, mens gas handler til en lavere værdi i øjeblikket. Og i DONG's tilfælde har man jo stadig en del gas i porteføljen," siger han til Berlingske.

Finansminister Bjarne Corydon (S) afviser, at man kan værdiansættelse selskaber ud fra deres egenkapital.

"Det skyldes, at den bogførte egenkapital ikke nødvendigvis er relevant i forhold til et selskabs fremtidige indtjeningsevne, men snarere er et udtryk for selskabernes regnskabspraksis, alderen på selskabets aktivmasse osv," skriver Corydon i en mail.

Berlingske har undersøgt britiske Centrica, finske Fortum, tyske RWE, franske EDF, portugisiske EDP, danske DONG, italienske Enel, spanske Iberdrola og tyske E.ON.

Læs også