Børsplaner for Dong presser på

Arbejdet med at børsnotere Dong Energy står til at få luft under vingerne allerede i 2014.

Avedøreværket på Avedøre Holme ejes af DONG Energy.  Foto: Thomas Borberg

Det fastslår finansminister Bjarne Corydon (S) overfor Folketingets finansudvalg.

»Som grundlag for en børsnotering er det endvidere aftalt, at Dong Energy enten i slutningen af 2014 eller starten af 2015 udarbejder en plan for selskabets udvikling frem mod en børsnotering,« anfører finansministeren i et svar til finansudvalget.

Børsplanerne indgår som en del af det igangværende salg af 26 pct. af Dong-aktierne til de tre finanskæmper ATP, PFA og amerikanske Goldman Sachs.

Målet med salget er at skaffe 11 mia. kr. til den slunkne Dong-kasse, så energikæmpen kan fortsætte milliardstore investeringer i bl.a. havmølleparker og udvinding af nye olie- og gasfelter.

Forhindringer

Planerne er dog løbet ind i problemer. EL kæmper med næb og klør mod aftalen, som finansordfører Frank Aaen betegner som noget nær et gavebord for de nye Dong-ejere.

»Indtil videre ser det ud til, at de tre selskaber anført af Goldman Sachs kan gøre en helt udsædvanlig fordelagtig handel, idet deres mulige tab er begrænset, mens de får den fulde gevinst, hvis børsnoteringen går godt,« har Frank Aaen tidligere forklaret med afsæt i, at de nye ejere får ret til at sælge deres Dong-aktier tilbage til staten, hvis børsplanerne skrottes.

Dansk Folkeparti har senest truet med at blokere for salgsplanerne, fordi Goldman Sachs med et køb af en aktiepost på 19 pct. for 8 mia. kr. er lovet afgørende indflydelse på en lang række centrale beslutninger i Dong. Beslutninger som normalt kun gives til majoritetsaktionærer.

En notering skal times

Hastværket med arbejdet med børsplanerne skyldes, at aftalen med de nye ejere er, at Dong skal forsøges børsnoteret i 2017 eller i starten af 2018.

»Tidspunktet skal bl.a. ses i lyset af, at Dong Energy de kommende år vil gennemføre en række store investeringer, der forventes at være sat i drift i 2016, hvilket kunne udgøre et godt afsæt for en børsnotering,« fastslår Bjarne Corydon overfor Folketingets finansudvalg.

Finansministeren oplyste om Dong-salget den 29. november. Salget kræver imidlertid, at finansudvalget siger god for aftalen, og det trækker ud, fordi Enhedslisten har stillet et forslag om at droppe aktiesalget for i stedet at lade staten skyde de manglende penge i Dong Energy.

Det er for nuværende uvist, hvornår Dong-salget kommer til endelig afstemning i finansudvalget.

Læs også